Assoc. Prof. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.

Photo not published

 

Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě (MUNI/A/1143/2015)
MU Investigator:Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Nové přístupy ve výzkumu sémantiky anglických lokomočních sloves (MUNI/21/KUD/2014)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu II (MUNI/A/0857/2013)
MU Investigator:Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2014 - 12/2014
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Nové směry v anglofonním jazykovědném a literárním výzkumu (MUNI/A/0868/2012)
MU Investigator:Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2013 - 12/2013
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Pohybové události v angličtině: komplexnost slovesných výzev a jejich vztahy k syntakt ickým konfiguracím (MUNI/21/KUD/2011)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Naděžda Kudrnáčová, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2011 - 12/2011
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more