Assoc. Prof. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the ApplicantPhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Arts
SpecializationEthnography
Thesisauthenticated link to a new windowSociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí
Starting date22. 9. 2011
Habilitation Board
ChairProf. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (MU - Faculty of Arts)
Membersprof. PhDr. Marta Botíková, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (Slovak Academy of Sciences in Bratislava)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Reviewersdoc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra - v důchodu)
Date and time of habilitation lecture28. 2. 2012 at 14:00
Faculty Scientific Board session11. 10. 2012
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 1. 2013