Assoc. Prof. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the ApplicantPhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Arts
SpecializationEthnography
Habilitation thesis (public part)authenticated link to a new windowSociokulturní proměny vesnice. Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí
Starting date22. 9. 2011
Habilitation Board
ChairProf. PhDr. Dušan Holý, DrSc. (MU - Faculty of Arts)
Membersprof. PhDr. Marta Botíková, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc. (Slovak Academy of Sciences in Bratislava)
doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
Reviewersdoc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. (UK Bratislava - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra - v důchodu)
Public lecture time and date28. 2. 2012 at 14:00
Faculty Scientific Board session11. 10. 2012
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 1. 2013