Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 132 records, displayed 1 - 30

 
2015

book coverKRČMOVÁ, Marie.
Sociolecte de la ville de Brno. In Expressivité vs identité dans les languages; aspects contemporains des argots. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2015. Neuveden, ISBN 978-80-210-5739-5, pp. 36-44.


more

 
2014

KRČMOVÁ, Marie.
České, moravské a slezské dialekty v poměnách doby. Národopisná revue, Strážnice, Národní ústav lidové kultury. ISSN 0862-8351, 2014, vol. 24, no. 4, pp. 301-307.


more

 

book coverKRČMOVÁ, Marie.
Čeština jako národní jazyk. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6800-1, pp. 113-115.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Vlastní jména v textech a kontextech. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 47, no. 2, pp. 79-80.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Za Milanem Jelínkem. Bohemistyka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. ISSN 1642-9893, 2014.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Znovu o mediálním dialogu. Naše řeč, AV ČR, Ústav pro jazyk český. ISSN 0027-8203, 2014, vol. 97/2014, no. 3, pp. 164-165.


more

 
2013

KRČMOVÁ, Marie.
Dynamika stylové diferenciace současné češtiny. In Slavjanskite ezici otblizo. Vyd. první. Sofia : Uníversitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2013. ISBN 978-954-07-3486-6, pp. 373-379.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Hladká, Zdeňka – Martincová, Olga: Slova v soukromých dopisech. Lexikografická sonda. LINGUISTICA BRUNENSIA 61, 2013, 1–2, Brno, Filozofická fakulta MU. ISSN 1803-7410, 2013, vol. 61, no. 1-2, pp. 265-267.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Jazyk soukromé korespondence. Český jazyk a literatura, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, a. s. ISSN 0009-0786, 2013, vol. 64, no. 2, pp. 101-102.


more

 

KRČMOVÁ, Marie - HOFFMANNOVÁ, Jana.
K devadesátým narozeninám Milana Jelínka. Slovo a slovesnost, Praha, ÚJČ AV ČR. ISSN 0037-7031, 2013, vol. 74, no. 2, pp. 152-155.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Milan Jelínek do desátého decenia. LINGUISTICA BRUNENSIA 61, 2013, 1–2, Brno, Filozofická fakulta MU. ISSN 1803-7410, 2013, vol. 61, no. 1-2, pp. 197-200.


more

 

book coverKRČMOVÁ, Marie.
Mluvený a psaný projev. In Přednášky a besedy ze XLVI. běhu LŠSS. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6243-6, pp. 106-109.


more

 

book coverKRČMOVÁ, Marie.
Stylistika - disciplína pomezní. In Stylistika v kontextu historie a současnosti. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2013. neudáno, ISBN 978-80-210-6114-9, pp. 21-27.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Světla Čmejrková - Jana Hoffmannová (eds.): Mluvená čeština: hledání funkčního rozpětí. Slovo a slovesnost, Praha, ÚJČ AV ČR. ISSN 0037-7031, 2013, vol. 74/2013, no. 2, pp. 146-151.


more

 
2012

book coverKRČMOVÁ, Marie.
Moravština znovu aktuální?. In Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠS. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5871-2, pp. 119-133.


more

 
2011

KRČMOVÁ, Marie.
Moravismus. Český jazyk a literatura, Praha, SPN - pedagogické nakladatelství, a. s. ISSN 0009-0786, 2011, vol. 61, no. 4, pp. 163-170.


more

 
2010

KRČMOVÁ, Marie.
Historické mezníky české jazykové situace. In Odbicie waznych wydarzeń historicznych v jezyku i v literaturze ceskiej. Vyd. 1. Poznaň : Instytut Filologii Slowiańskiej, Uniwersytet A. Mickiewicza v Poznaniu, 2010. ISBN 978-83-926152-7-9, pp. 21-28.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Integrační a desintegrační tendence v sociolektu. In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Vyd. první. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2010. Neuveden, ISBN 978-80-7422-001-2, pp. 63-82.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Introduction. In Languages in the Integrating World. Vyd. první. München : Lincom Europa, 2010. LINCOM Studies in Communication, ISBN 978-3-86290-200-2, pp. IV-V.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Petr Karlík známý a neznámý. In Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno : Host – Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-7294-412-5, pp. 12-19.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Rozvaha nad moravštinou. In Struktura, variety, funkce. Sborník k 70. narozeninám prof. Oldřicha Uličného. Vyd. první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2010. pp. 9-16.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Trends of Sociolectal Integration and Disintegration: The Case of the Brno Sociolect. In Languages in the Integrating World. Vyd. první. München : Lincom Europa, 2010. LINCOM Studies in Communication, ISBN 978-3-86290-200-2, pp. 3-20.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Úskalí zjednodušení. In Slovo - Tvorba - Dynamickosť: na počesť Kláry Buzássyovej; Šimková, M. (ed.). Vyd. 1. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2010. ISBN 978-80-224-1107-3, pp. 29-37. Modra.


more

 
2009

KRČMOVÁ, Marie.
Fonetika a fonologie. Elportál, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X, 2009.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Popularizace jazykovědy jako cesta ke kultivaci vyjadřování. In Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Vyd. 1. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2009. ISBN 978-80-224-1052-6, pp. 174-182. 2004, Bratislava.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Úvodem. In Integrace v jazycích – jazyky v integraci. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. mimo edice, ISBN 978-80-7422-001-2, pp. 9-16.


more

 
2008

KRČMOVÁ, Marie.
Brněnské hantec. Vyd. 1. 2008. 2 pp. Geografické rozhledy. Ročník 17, č. 5.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Deklarování estetické funkce jako konstituující faktor projevu. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. Vyd. 4. doplněné. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. none, ISBN 978-80-7106-961-4, pp. 296-331.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
Fonetika a fonologie. Vyd. 2. doplněné. Brno : Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 pp. none.


more

 

KRČMOVÁ, Marie.
K nedožitému jubileu Jana Chloupka. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 2 pp. Universitas 41, 2008, č. 3, s. 67-68.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 132 records, displayed 1 - 30