Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 159 records, displayed 1 - 30

 
2016

MALÍŘ, Jiří.
Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou (na okraj Masarykovy kritiky mladočeských snah o přijetí slovanské bohoslužby). Studia historica Brunensia, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2016, vol. 61/2014, no. 2, pp. 101-115.


more

 
2015

MALÍŘ, Jiří.
Český historik Jiří Kořalka na konci cesty. Časopis Matice moravské, Matice moravská. ISSN 0323-052X, 2015, vol. 134/2015, no. 2, pp. 314-320.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Licht- und Schatenseiten des Landesparlamentarismus in den Jahren 1861-1918 am Beispiel des mährischen Landtags. In Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Vyd. 1. Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2015. ISBN 978-3-7001-7564-3, pp. 35-59.


more

 
2014

MALÍŘ, Jiří.
Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou. 2014.


more

 

FASORA, Lukáš - MALÍŘ, Jiří - VELEK, Luboš - ZOUHAR, Jan.
Moderní člověk a náboženství. 2014. CZE, Hodonín. 26.11.2014 - 27.11.2014, European Activity.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Moravian Diet and the political Elites in Moravia 1848-1918. In Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848–1918). Vyd. 1. Frankfurt am Main et al. : Peter Lang Edition, 2014. Neuveden, ISBN 978-3-631-64939-8, pp. 101-128.


more

 

MALÍŘ, Jiří - CHOCHOLÁČ, Bronislav - FASORA, Lukáš - JAN, Libor - PUMPR, Pavel - DRAHOŠOVÁ, Marcela - SLOVÁKOVÁ, Věra.
Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity. 2014.


more

 
2013

MALÍŘ, Jiří.
Buchvorstellung der Publikation Malíř, Jiří a kol.: Biografický slovník poslanců Moravského zemského sněmu. Brno 2012. 2013.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Moravští advokáti za první světové války. Studia historica Brunensia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-7429, 2013, vol.  60, no.  2, pp. 339-352.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Moravští Němci: specifika jejich postavení a vývoje v letech 1848-1918. 2013.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Role periodického tisku při přechodu od honoračních stran ke stranám masovým na příkladu Moravy. Acta Universitatis Carolinae - Studia Territorialia, Praha, Karolinum. ISSN 1213-4449, 2013, vol.  13, no.  1-2, pp. 81-108.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Vereinshäuser in Brünn und in den national gemischten Städten Mährens vor 1914. In Heimstätten der Nation. Ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich. Vyd. 1. Marburg : Verlag Herder-Institut, 2013. Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung ; 32, ISBN 978-3-87969-369-6, pp. 13-50.


more

 
2012

MALÍŘ, Jiří - BĚLÍK, Petr - FASORA, Lukáš - MALÁ, Markéta - MARKEL, Martin - RÁJA, Martin - STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka - DVOŘÁK, Jan.
Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861-1918. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 887 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7325-272-4.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Egbert Belcredi; Johann Chlumecký; František Staněk; Adolf Stránský. In Tváře našich parlamentů 1861-2011 : 150 let parlamentarismu v českých zemích. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Lidových novin, 2012. Neuveden, ISBN 978-80-7422-190-3, pp. 69-74,228-232,422-427,437-442.


more

 
2011

MALÍŘ, Jiří.
Americký historik prof. Stanley B. Winters. Časopis Matice moravské, Brno, Matice moravská. ISSN 0323-052X, 2011, vol.  130, no.  1, pp. 251-256.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Anti-Clericalism of Social Democraty Party and the Secularization of the Working-Class in Czech Lands. In Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. 1. vyd. Eugene (Oregon) : Wipf and Stock Publishers, 2011. Pickwick Publications, ISBN 978-1-61097-014-3, pp. 83-126.


more

 

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří - NEČASOVÁ, Denisa.
Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Vyd. 1. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 338 pp. neuveden. ISBN 978-80-7325-244-1.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Die Rolle der periodischen Presse beim Übergang von den Honoratioren- zu den Massenparteien: das Beispiel Mähren. Bohemia, München, Oldenbourg Verlag, Germany. ISSN 0523-8587, 2011, vol. Bd 51/201, no.  1, pp. 69-98.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Jan Šrámek v moravské zemské samosprávě. In Jan Šrámek a jeho doba. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-252-6, pp. 67-80.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Politická kariéra křesťanského politika v moderní společnosti. In Jan Šrámek a jeho doba. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. ISBN 978-80-7325-252-6, pp. 11-24.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Problémy výzkumu národnostních menšin na příkladu německé menšiny na Moravě. In „Morava jako zrcadlo Evropy“ - Etnické menšiny na Moravě do roku 1918. Vyd. 1. Brno : Moravský zemský archiv, 2011. ISBN 978-80-86931-66-1, pp. 9-20. 2010, Mikulov.


more

 

FASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Vyd. 1. Eugene (Oregon) : Wipf and Stock Publishers, 2011. 242 pp. neuveden. ISBN 978-1-61097-014-3.


more

 
2010

MALÍŘ, Jiří.
Die soziale Frage in den Ansichten und in der Tätigkeit des mährischen Jungtschechen Václav Šílený. In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. Vyd. 1. München : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. Neuveden, ISBN 978-3-89975-192-5, pp. 175-214.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Jan Ohéral a dobové ideově politické proudy. Časopis Matice moravské, Brno, Matice moravská. ISSN 0323-052X, 2010, vol. 129, no. Supplem. 2, pp. 39-48.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Mähren und die Frage der Einführung des allgemeinen Wahlrechts (1848-1907). In Simon, Thomas u.an.: Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates. Vyd. 1. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2010. Rechtshistorische Reihe, Bd. 400, ISBN 978-3-631-57250-4, pp. 255-285.


more

 

HANUŠ, Jiří - FASORA, Lukáš - MALÍŘ, Jiří - BEZECTNÝ, Zdeněk - CIBULKA, Pavel - HLAVAČKA, Milan - KAISEROVÁ, Kristina - MACKOVÁ, Marie - MAREK, Pavel - MATĚJČEK, Jiří - NOVÁ, Jana - RÁJA, Martin - RÁKOSNÍK, Jakub - ŠTAIF, Jiří - VELEK, Luboš - ŽUPANIČ, Jan.
Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. Vyd. 2010. Mnichov : Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. 420 pp. Sozial-reformatorisches Denken. ISBN 978-3-89975-192-5.


more

 
2009

book coverMALÍŘ, Jiří.
Historická šlechta a občanská politika: poslanci konzervativní šlechty zvolení na Moravě mimo velkostatkářskou kurii. In JUDr. Václav Kounic a jeho doba. Vyd. 1. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. Země a kultura ve střední Evropě 12, ISBN 978-80-86488-61-5, pp. 183-222.


more

 

MALÍŘ, Jiří.
Karel Kramář a Morava v letech 1891-1914. Moderní dějiny, Praha, Historický ústav AV ČR, v. v. i. ISSN 1210-6860, 2009, vol. 17/2009, no. Suppl. 2, pp. 139-162.


more

 

book coverMALÍŘ, Jiří.
Moravské rolnictvo mezi liberalismem a politickým katolicismem. In Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2009. Země a kultura ve střední Evropě 10, ISBN 978-80-86488-55-4, pp. 47-68.


more

 

book coverFASORA, Lukáš - HANUŠ, Jiří - MALÍŘ, Jiří.
Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. Brno : Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2009. 271 pp. Země a kultura ve střední Evropě 10. ISBN 978-80-86488-55-4.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|Next pageLast page
found: 159 records, displayed 1 - 30