Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.

Photo not published

 

First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 105 records, displayed 1 - 30

 
2013

KNOZ, Tomáš.
Centrum edycijne Braci czeskich w Kralichach. 2013.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Die Integration des landfremden Adels in die mährische Adelslandschaft der Frühen Neuzeit. 2013.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Erinnerungskultur in der Gestaltung der mährischen Renaissanceschlösser (1550-1650). Grenzüberschreitungen von Zeit, Raum, Konfession, stand und künstlerischen Ausdruck. In Adel in Schlesien. band 3: Adel in Schlesien und Mitteleuropa. Literatur und Kultur von der Frühen Neuzeit. Vyd. 1. München : Oldenbourg, 2013. ISBN 978-3-486-71854-6, pp. 123-156. 2006, Dresden.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Fürstenhaus Liechtenstein, Staat Liechtenstein un tschechoslowakei im 20. Jahrhundert.. 2013. CZE, Praha. 25.4.2013 - 26.4.2013, European Activity.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Gross Bittesch: Die Zierotiner Reformation und die Werdenberger Rekatholisierung. In Die Herrschaft Namiest im wandel der Zeiten. Ein Spegelbild europäischer Geschichte. Vyd. 1. Aufl. Telč : Národní památkový ústav, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-904240-8-1, pp. 48-58. Kniha má také českou jazykovou mutaci.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Kralice v době Žerotínů a a zdejší ediční centrum českých bratří. 2013.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Kralice v době Žerotínů a zdejší ediční centrum českých bratří. In Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické. Vyd. 1. Brno : Moravské zemské muzeum, 2013. Neuveden, ISBN 978-80-7028-409-4, pp. 15-27.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Liechtenstein, Dietrichstein, Wallenstein - drei Wege zum Erfolg. In Liechtenstein, Dietrichstein, wallenstein - three paths to success. Vyd. 1. Ausg. Ostrava - Vaduz : Univerzita Ostrava - Liechtensteinisches Lndesmuseum, 2013. Documenta Liechtensteiniana. Series nova. Monographica ; Tomus 1, ISBN 978-80-7464-382-8, pp. 119-146.


more

 

HLAVSA, Lubomír - STREJČEK, Alfred - KNOZ, Tomáš - MELMUKOVÁ, Eva - RUCKÝ, Evald - ŘEPA, Milan - HOFFMAN, Pavel - KOVÁŘ, Josef Jan - BUKOVSKÝ, Martin - VYCHOPEŇ, Pavel - KOVÁŘOVÁ, Helena.
Pod ochranou Žerotínů. Praha : Vistafilm a Česká televize, 2013.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Politik na odpočinku. Politické kontakty, postoje a činy Karla staršího ze Žerotína ve třicátých letech 17. století. Studia Comeniana et historica, Uherský Brod, Muzeum Jana Amose Komenského. ISSN 0323-2220, 2013, vol.  43, no. 89-90, pp. 153-172.


more

 
2012

KNOZ, Tomáš.
Erinnerungsorte der Liechtenstein. Einleitende Thesen. In Liechtensteinische Erinnerungsorte in den böhmischen Ländern. Vyd. 1. Vaduz : Liechtensteinisch-Tschechische Historikerkommission / Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein, 2012. ISBN 978-3-906393-60-5, pp. 11-31. 2011, Vranov u Brna.


more

 

book coverKNOZ, Tomáš.
Místa lichtenštejnské paměti. Úvodní teze. In Místa lichtenštejnské paměti (Časopis Matice moravské 131/ 2012, Supplementum 3). Brno : Matice moravská, 2012. ISBN 978-80-86488-95-0, pp. 23-45. Vranov u Brna.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Prezentacja zwaciezcy na ziemiach czeskich we wczesnych czasach nowozytnych. Miedzy slowem i obrazem. In Zwyciezcy i przegrani w dziejach średniowiecznych i wczesnonowozytnych Czech i Polski. Vyd. 1. Krakow : Ksiegarnia Akademicka, 2012. ISBN 978-83-7638-073-5, pp. 253-270. 2010, Lubostroň.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Zierotin. In Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich : Grafen und Herren. Vyd. 1. Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2012. Residenzenforschung Band 15.IV. ; Teilband 2, ISBN 978-3-7995-4525-9, pp. 1740-1766.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Zierotin. In Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Grafen und Herren. Teilband 2. Vyd. 1. Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2012. Residenzenforschung 15. IV, ISBN 978-3-7995-4525-9, pp. 1740-1766.


more

 
2011

KNOZ, Tomáš.
Co je šlechta (v raném novověku)?. In Šlechta v proměnách věků. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura, 2011. ISBN 978-80-86488-71-4, pp. 275-288. 2008, Boskovice.


more

 

KNOZ, Tomáš - DVOŘÁK, Jan (Eds.).
Šlechta v proměnách věků. Vyd. 1. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011. 360 pp. ISBN 978-80-86488-71-4.


more

 

KNOZ, Tomáš - DVOŘÁK, Jan (Eds.).
Šlechta v proměnách věků. Vyd. 1. Brno : Mtice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země kultura, 2011. 360 pp. ISBN 978-80-86488-71-4.


more

 
2010

KNOZ, Tomáš.
Die Integration des Adels Schlesisches Herkunft in die Gesellschaft Mährens in der Frühen Neuzeit. In Harasimowicz, Jan - Weber Matthias (Edd.): Adel in Schlesien. Band 1: Herrschaft - Kultur - Selbsdarstellung. Scriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 36. Vyd. 1. München : Oldenbourg Verlag, 2010. ISBN 978-3-486-58877-4, pp. 263-292. 2007, Wroclaw.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Dietrichstein contra Žerotín. Osobní pře jako předzvěst obecného konfliktu. Studia Comeniana et Historica., Uherský Brod, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském. ISSN 0323-2220, 2010, vol. 39, no. 1-2, pp. 25-49.


more

 

BUZEK, Václav - ČERNUŠÁK, Tomáš - ASCH, Ronald - NOFLATSCHER, Heinz - CERMAN, Ivo - WINKELBAUER, Thomas - EHRENPREIS, Stephan - SCHINDLING, Anton - DUERLOO, Luc - NIEDERKORN, Jan Paul - MAREK, Pavel - JEITLER, Markus - KRÁL, Pavel - JANIŠ, Dalibor - KNOZ, Tomáš - PÁLFFY, Géza - VYBÍRAL, Zdeněk - HRDLIČKA, Josef - STERNECK, Tomáš - JIROUŠEK, Bohumil - HÄUSLER, Wolfgang.
Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611). České Budějovice : 2010. 544 pp. Opera Historica 14. ISBN 978-80-7394-211-3.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Kralické "velké století". In Kralice nad Oslavou. Vyd. 1. Kralice nad Oslavou : Obec Kralice nad Oslavou, 2010. Neuveden, ISBN 978-80-86785-17-2, pp. 113-152.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Mähren im Jahre 1608 zwischen Rudolf und Matthias. In Bůžek, Václav et all.: Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (1608-1611). Vyd. 1. České Budějovice : Jihočeská univerzita v ČEských Budějovicích, 2010. Opera Historica 14, ISBN 978-80-7394-211-3, pp. 331-362.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Obraz króla Wladyslawa IV na zamku w Straznicy. Mozliwość i ograniczenia wspolpracy i przyzni morawsko-polskiej w okresie wojny trzydziestoletniej. In Wojciech Iwanczak - Janusz Smolucha (edd.): Wspolnoty male i duze w spolczenstwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach wczesnonowozytnych. Vyd. 1. Krakow : Ksiegarnia akademicka, 2010. ISBN 978-83-7188-769-7, pp. 431-452. 2008, Niepolomice.


more

 

book coverKNOZ, Tomáš.
Žerotínovy glosy k moravskému zemskému zřízení z roku 1562. In Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Vyd. 1. Brno : Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2010. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13, ISBN 978-80-86488-65-3, 107–154-47 pp.


more

 
2009

KNOZ, Tomáš.
Historická témata Josefa Války. In Josef Válka. Myšlení a obraz v dějinách kultury.studie, eseje, reflexe. Vyd. 1. Brno : Matice moravská, 2009. Mimo edice., ISBN 978-80-86488-56-1, pp. 334-352.


more

 

KROUPA, Jiří - KNOZ, Tomáš (Eds.).
Josef Válka, Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe. Vyd. První. Brno : Matice moravská, 2009. 367 pp. ISBN 978-80-86488-56-1.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Vyšehrad 2008, 2009. 366 pp. Velké postavy českýcgh dějin. ISBN 978-80-7021-956-0.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Moravská emigrace po roce 1620. Časopis Matice moravské, Brno, Matice moravská. ISSN 0323-052X, 2009, vol. 127/2008, no. 2, pp. 397-424.


more

 

KNOZ, Tomáš.
Třicetiletá válka a její stín. Úpadek, protireformace a obnova (spolu s Bronislavem Chocholáčem). In Miroslav Plaček (ed.): Hodonín. Dějiny města do roku 1948. Vyd. 1. Hodonín : Městský úrad Hodonín, 2009. Dějiny města, ISBN 978-80-254-2100-0, pp. 178-229.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|Next pageLast page
found: 105 records, displayed 1 - 30