Prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Photo not published

 

 
2015

DŘEVOJAN, Pavel - STUCHLÍK, Stanislav.
Borotice (okr. Znojmo). Přehled výzkumů, AV ČR, Archeologický ústav. ISSN 1211-7250, 2015, vol. 56, no. 1, pp. 163-164.


more

 
2011

KUČA, Martin - STUCHLÍK, Stanislav.
Proměnlivá společnost pozdní doby kamenné. In Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku. Vyd. 1. Brno : Statutární město Brno : Archív města Brna, 2011. Dějiny Brna 1, ISBN 978-80-86736-25-9, pp. 171-226.


more

 
2008

UNGER, Josef - GOŠ, Vladimír - STUCHLÍK, Stanislav.
Mladohradištní sídliště v Křižanovicích. In Pravěk, nová řada 18, 2008. Brno : Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. ISBN 978-80-86399-60-7, 21 pp. 2008, Brno.


more