Mgr. Pavel Křepela

Photo not published

 

 
2015

KŘEPELA, Pavel.
Projekty zabawek w środowisku czeskiej awantgardy pierwszej polowy XX wieku. In Dziedzictwo awantgardy a edukacja artystyczna - pomiedzy dzielem, zdarzeniem i doświadczeniem. Vyd. 1. Krakow : Wydawnictwo naukowe Unywersytetu pedagogicznego, Kraków, 2015. ISBN 978-83-7271-901-0, pp. 128-145. 2012, Kraków.


more

 
2012

book coverKŘEPELA, Pavel.
Fenomen umělecké hračky z pohledu symbolické reprezentace. In Z poznámkových bloků dizertačních prací.: veřejný diskurz výtvarného umění, aneb aktuálně k výtvarnému umění a k výtvarné výchově. Vyd. první. Brno : Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno, 2012. ISBN 978-80-210-6133-0, pp. 21-35.


more

 

KŘEPELA, Pavel.
Idea czwartego wymiaru - fenomen na pograniczu intuicji artystycznej i myśli naukowych. 2012.


more

 

KŘEPELA, Pavel.
Návrh výtvarného řešení vědeckého časopisu Bohemica litteraria. 2012.


more

 

book coverKŘEPELA, Pavel.
Symbolická reprezentace a problematika metody interpretace výtvarného díla v pedagogickém procesu. In Z poznámkových bloků dizertačních prací.: veřejný diskurz výtvarného umění, aneb aktuálně k výtvarnému umění a k výtvarné výchově. Vyd. první. Brno : Nakladatelství Masarykovy univerzity Brno, 2012. ISBN 978-80-210-6133-0, pp. 51-60.


more

 

KŘEPELA, Pavel.
Sztuka moderny w słuzbie gry - odbicia idei nowoczesnosci w projektach zabawek, w kregach czeskiej awangardy I. pol. 20. wieku. 2012.


more

 
2011

KŘEPELA, Pavel.
Pražské Quadriennale 2011 - Prezentace katedry scénografie JAMU - vizuální styl. 2011.


more

 

KŘEPELA, Pavel.
Umělecké dílo jako zdroj poznání řádu světa. Pokus o interpretaci Bílkova ideálu tvůrčí práce. 2011.


more

 
2010

book coverKŘEPELA, Pavel.
Art brut - pojem, který mnohé natropil. In Spontánní umění. Vyd. 1. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 150, ISBN 978-80-210-5400-4, pp. 57-90.


more

 

book coverKŘEPELA, Pavel.
Kudy / kam hledíme skrze umělecké dílo?. In Veřejný diskurs výtvarného umění. Vyd. 1. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 145, ISBN 978-80-210-5390-8, pp. 17-33.


more

 

KŘEPELA, Pavel.
Týden výtvarné kultury - design, webová prezentace. 2010.


more

 
2007

KŘEPELA, Pavel.
Náboženské umění mezi tradicí a modernou. Art and Antiques, Praha, Ambit media. ISSN 1213-8398, 2007, vol. 2007, no. 4, p. 73-73.


more

 

KŘEPELA, Pavel.
Neklidem k bohu - Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870-1914. Prostor Zlín, Zlín, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlín. ISSN 1212-1398, 2007, vol. XIV., no. 3/2007, pp. 10-15.


more