Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.

Photo not published

 

 
2015

MOTAL, Jan - CHALUPA, Aleš - BAHNA, Vladimír - CIGÁN, Jakub - KOTHEROVÁ, Silvie - KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva - KUNDT, Radek - LANG, Martin.
Anatomie náboženství. Brno : Česká televize, 2015.


more

 
2014

CIGÁN, Jakub - KOTHEROVÁ, Silvie - KUNDT, Radek - KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva - MAŇO, Peter - MITKIDIS, Panagiotis - WALLOT, Sebastian Ernst - XYGALATAS, Dimitrios.
Be(a)ware of their gods: Effects of cross-religious contextual primes on prosocial behavior among Mauritian Catholics. 2014.


more

 

KOTHEROVÁ, Silvie - CIGÁN, Jakub - SEPŠI, Milan - KRAJČÍKOVÁ, Lenka - HOLICKÁ, Mária - JARKOVSKÝ, Jiří.
Meditation makes me sick: Meditation and sensitivity to parasympathetic nervous system stimulation. 2014.


more

 

KUNDT, Radek - XYGALATAS, Dimitrios - KUNDTOVÁ KLOCOVÁ, Eva - CIGÁN, Jakub - MAŇO, Peter - KOTHEROVÁ, Silvie - WALLOT, Sebastian Ernst - MITKIDIS, Panagiotis.
Other people's gods are watching too: Effects of cross-religious primes on prosocial behaviour. 2014.


more

 

KOTHEROVÁ, Silvie - KRÁTKÝ, Jan.
Teorie vtělené a rozšířené kognice a její význam pro výzkum náboženství. Pantheon: religionistický časopis, Pardubice, Univerzita Pardubice. ISSN 1803-2443, 2014, vol. 9, no. 1, pp. 188-215.


more

 
2013

KOTHEROVÁ, Silvie.
Out of my body. Does meditation practice cause losing of the body sense?. 2013.


more

 
2012

KOTHEROVÁ, Silvie.
Buddhist meditation research at the turn of a new period. 2012.


more

 

KOTHEROVÁ, Silvie.
Where am I? Does meditation practice cause losing of the body sense?. 2012.


more

 

KOTHEROVÁ, Silvie.
Where am I? Does meditation practice produce body misperception?. 2012.


more

 

KOTHEROVÁ, Silvie.
Where are my legs : Buddhism at the crossroad of the culture and biology. 2012.


more

 

KOTHEROVÁ, Silvie.
Where are my legs?. 2012.


more

 
2011

KOTHEROVÁ, Silvie.
Zpráva z letního kurzu „Experimentální metody ve studiu kognice a kultury“. Sacra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5351, 2011, vol. 2, no. IX, p. 64-67.


more

 
2010

KOTHEROVÁ, Silvie.
Kam odchází Haré Kršna : Apostaze a udržení identity "oddaného" mimo ISKCON. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. Vyd. 1. Praha : Malvern, 2010. Neuveden, ISBN 978-80-86702-69-8, pp. 203-229.


more

 

KOTHEROVÁ, Silvie.
Kognitivní analýza a interpretce aneb Jak (ne)dělat výzkum alternovaných stavů vědomí?. Sacra, Brno, Občanské sdružení Sacra. ISSN 1214-5351, 2010, no. VIII, pp. 46 - 62.


more

 
2008

KOTHEROVÁ, Silvie.
Jak zkoumat meditaci? Co například kognitivní věda. Sacra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1214-5351, 2008, vol. VI, no. 2, 85 – 98-13 pp.


more