PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D.

Photo not published

 

Person Identification
 • Eleonóra Hamar, born 29. 05. 1974 (Nové Zámky).
Workplace
 • Masaryk University
  Institute for the Study of Religions
  Faculty of Arts
  Arne Nováka 1
  60200 Brno
Employment Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2004: Ph.D. (sociology), Masaryk University Brno
 • 2004: PhDr. (sociology), Masaryk University Brno
 • 1998: Mgr. (study of religions), Masaryk University Brno
Employment Summary
 • 2004 - recently: Assistant Professor, Institute for the Study of Religions, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 2002 - 2004: Assitant Professor, Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, University of Ostrava, Ostrava
 • 2001 - 2002: Researcher at the Research Institute for employment and social issues, Brno
 • 1998 - 2003: Internal postgraduate student, Department of Sociology, School of Social Studies, Masaryk University Brno
Pedagogical Activities - Courses
 • Social Anthropology of Religions
 • Jewish Identities and Modernity
 • Fieldwork Methods for Researching Contemporary Religious Groups
 • Qualitative Research Methods in the Study of Religions
 • History of the Study of Religions
 • Introduction to the Study of Religions
 • Religions and Nationalism
 • Introduction to Sociology
Scientific and Research Activities
 • 2006 - 2008 "Narrative Construction of Jewish Identities" (three-year postdoctoral project). Funding: Grant Agency of the Czech Republic.
 • 2006 "Qualitative Research Methods in the Study of Religions". Funding: Higher Education Development Fund.
 • 2006 with Jana Rozehnalová "Studying Inter-Cultural Contacts: Christian Missions in India". Funding: Higher Education Development Fund.
 • 2003 - 2004 with Eva Šlesingerová et al. "Racism CD-Rom". Funding: Ministry of Education (Czech Republic).
 • 2003 - 2004 with Eva Šlesingerová, Kateřina Janků, Csaba Szaló "Displacement, the life experience of displaced persons". Funding: Ministry of Education of the Czech Republic, Centre for the Research of Children, Youth and Family in Transition, Masaryk University.
 • 2002-2003 "Sociology of Nationalism and Ethnicity". Funding: Nadace Jána Husa, Program Cursus Innovati.
 • 2000-2004 with Csaba Szaló: "Narrative construction of Jewish identities: Prague and Budapest. Funding: Ministry of Education of the Czech Republic, Centre for the Research of Ethnic, Minority a Marginalized Groups, Masaryk University.
 • 2001 with Feischmidt Margit (ed.) "Ethnic Relations in Eastern Europe: a selected and annotated bibliography". Funding: OSI Budapest, Local Government and Public Service Reform Initiative.
Academical Stays
 • 2001-2002: Institut fur Soziologie, Albert-Ludwigs Universität, Freiburg
 • 2001 August: Cross-border Identities - a Narrative Approach to East-West Experiences, Central European University SUN - Budapest
 • 2000 May: Inclusion and Exclusion in Contemporary European Societies, Inter University Center, Dubrovnik
 • 1999 November: IPAG, Université de Rennes I., Rennes
 • 1999 August: Jews and Nationalism in the Modern World, Central European University SUN - Budapest
 • 1998 May: Inclusion and Exclusion in Modern Societies, Inter University Center, Dubrovnik
Conferences
 • 2008: ESA Social Theory Conference: „Social Theory and the Sociological Discipline(s)“, 11. 09 - 13. 09. 2008, Innsbruck, Austria. Paper presented „Social Theory Implied: Articulating the post-Holocaust Jewish Second Generation“.
 • 2008: The 8th Conference of the European Association for the Study of Religions: "Time of Decline, Time of Hope. Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions", 07. 09 - 11. 09. 2008, Brno, Czech Republic. Paper presented "Memory and Post-Memory in 2nd Generational Jewish Identity Narratives: Secular and Religious Self-Understandings".
 • 2008: The 38th World Congress of the International Institute of Sociology: „Sociology Looks at the Twenty-First Century: From Local Universalism to Global Contextualism“, 26. 06 - 02. 07. 2008, Budapest, Hungary. Paper presented „Memory and Post-Memory in Jewish Identity Narratives: 2nd Generational Biographies in the Czech Republic“.
 • 2006: 5th CERES Conference "Various Interpretations of Religions: Methods and History", 9. 10. 2007, Pardubice, Czech Republic. Paper presented „Writing Religions: Texts and Narratives in the Academic Study of Religions“.
 • 2005: 3rd Conference of Central European Religious Studies "Body and religions", 11-12. 10. 2005, Brno, Czech Republic. Paper presented "Religions and body: topics and concepts in the study of religions".
 • 2005: XXVII. Jahrestagung der Deutschen Vereinigung fur Religionsgechichte "Religion und Kritik - Das Kritikpotenzial der Religionen und der Religionswissenschaft", Bayreuth, Germany, 25-25. 9. 2005. Paper presented "The critical potential of the narrative approach in the study of religions".
 • 2005: 7th Conference of European Sociological Association "Rethinking Inequalities", Toruň, Poland, 9-12. 9. 2005. Paper presented "Minor Language as a Place of Dwelling".
 • 2004: 2nd Conference of Central European Religious Studies "Religions and food", Pardubice, 26-27. 10. 2004. Paper presented: "Symbolic Practices of Kashrut".
Selected Publications
 • HAMAR, Eleonóra. Sociální konstruktivismus. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 76-82, 7 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMAR, Eleonóra. Kvalitativní výzkum náboženství. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 97-102, 6 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMAR, Eleonóra. Náboženství a etnicita. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 218-223, 6 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMAR, Eleonóra. Náboženství v diaspoře. In Václavík, David; Nešpor, Zdeněk R. a kol.. Příručka sociologie náboženství. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. s. 243-247, 5 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMAR, Eleonóra. Příběhy religionistického vědění. Podněty narativní a kritické teorie v religionistice. Religio, Revue pro religionistiku, 2008, roč. 16, č. 2, s. 155-176. ISSN 1210-3640. info
 • HAMAR, Eleonóra a Csaba SZALÓ. Osm migrujících žen a jejich transnacionální sdílený svět. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 1, s. 69-88. ISSN 0038-0288. URLinfo
 • ŠLESINGEROVÁ, Eva, Csaba SZALÓ a Eleonóra HAMAR. Konceptualizace pojmu rasa a rasismus. Sociologický pohled. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-27. ISSN 1214-813X. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. The Formation of Ethnic Minority Identities and Their Social Inclusion. In SIROVÁTKA, Tomáš. The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in the Czech Republic. První vydání. Brno: Barrister and Principal, 2006. s. 245-265, 20 s. knihy 1. ISBN 80-87029-06-2. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006. s. 117-142, 25 s. Sociologická řada 3. ISBN 80-7325-111-6. info
 • HAMAR, Eleonóra. Diaspora mezi snem a realitou: znovuobjevená společenství pro transnacionální svět? Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 129-143. ISSN 1212-365X. info
 • HAMAR, Eleonóra. Náboženství a tělo. Teoretické perspektivy v diskursu religionistiky. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR a Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 15-22, 7 s. ISBN 80-210-4115-3. info
 • HAMAR, Eleonóra. Učíme kvalitativní metody: odborná literatura a její využití ve výuce. 2006. info
 • SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Vytváření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2005, roč. 2005, 1., s. 67-82. ISSN 1214-813X. info
 • HAMAR, Eleonóra. Význam symbolických praktik kašer stravování pro utváření židovských identit. In Náboženství a jídlo. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 57-66, 10 s. ISBN 80-7194-800-4. info
 • HAMAR, Eleonóra. Menšinový jazyk jako obyvatelné místo. Vymístěný svět Imre Kertésze (Minor language as a place of dwelling: the displaced world of Imre Kertész). Sociální studia, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 57-70. ISSN 1212-365X. info
 • HAMAR, Eleonóra. Jak se věci skutečně seběhly? (How things really happened?). Anthropos, Bratislava, 2004, roč. 1, č. 3, s. 41-44. ISSN 1336-5541. info
 • HAMAR, Eleonóra. Židovské identity ve světle diskursivních změn (Jewish identities in the light of discursive transformations). Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2003, roč. 9, č. 1, s. 108-120. ISSN 1212-365X. info
 • HAMAR, Eleonóra, Kateřina JANKŮ a Eva ŠLESINGEROVÁ. Tvůrčí seminář Displacement. 2003. URLinfo
 • HAMAR, Eleonóra. O etnicitě a konstrukci židovských identit v životních příbězích (On Ethnicity and Jewish Identity Construction in Narratives). In Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: MU FSS, Georgetown, 2002. s. 197-210. Rubikon, sv. 7. ISBN 80-210-2791-6. info
 • HAMAR, Eleonóra. Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit (Finding and inventing of the self in a story: On narrative construction of Jewish identities). Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha: Sdružení pro biografickou a reflexivní sociologii, 2002, roč. 9, č. 1, s. 29-49. ISSN 1211-5770. info
 • HAMAR, Eleonóra. O holocaustu a formování identit. Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha: Sdružení pro biografickou a reflexivní s, 2002, roč. 9, č. 1, s. 61-65. ISSN 1211-5770. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Eleonóra HAMAR. Romští asistenti a romští poradci: krok k řešení problémů romské komunity. Sociální politika, Praha: MPSV Praha, 2001, roč. 27, č. 5, s. 14-15. ISSN 0049-0961. info
 • HAMAR, Eleonóra. O narativitě a biografickém vyprávění. Biograf, Praha: Sdružení pro biografickou a reflexivní s, 2000, roč. 2000, č. 22, s. 47-52. ISSN 1211-5770. info

Last update: 2008/09/23