Assoc. Prof. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.

Photo not published

 

Completed procedures:

Habilitation procedures
Masaryk University faculty carrying the appointment processFaculty of Arts
Name of the ApplicantPhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.
Affiliation of the ApplicantFaculty of Arts
SpecializationHistory of Fine Arts
Habilitation thesis (public part)Růžena Zátková. Příběh české malířky v Itálii
Starting date25. 2. 2010
Habilitation Board
Chairprof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Membersprof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (AV ČR - Ústav dějin umění)
Prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. (VUT Brno - Fakulta výtvarných umění)
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Faculty of Arts)
prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. (VŠUP Praha)
Reviewersprof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (AV ČR - Ústav dějin umění)
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (UK Praha - Filozofická fakulta)
PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. (AV ČR - Ústav dějiny umění)
Public lecture time and date12. 11. 2010 at 11:00
Faculty Scientific Board session9. 12. 2010
MU Scientific Board session
Current stateassociate professor appointment
Closing date1. 5. 2011