Seznam oborů, ve kterých je MU oprávněna konat řízení ke jmenování profesorem

 • Archeologie pravěku a středověku
 • Český jazyk
 • Dějiny konkrétních literatur (germánské literatury)
 • Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
 • Dějiny konkrétních literatur (slovanské literatury)
 • Dějiny umění
 • Etnologie
 • Filozofie
 • Historie - české dějiny
 • Historie - obecné dějiny
 • Klasická filologie
 • Klinická psychologie
 • Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky)
 • Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky)
 • Muzikologie
 • Obecná jazykověda
 • Pomocné vědy historické
 • Srovnávací indoevropská jazykověda
 • Teorie a dějiny slovanských literatur - Ruská literatura