Detail projektu

 

Mytologická témata v nástropní malbě 17. století v Čechách a na Moravě v celoevropském kontextu

Kód projektu:GPP409/12/P101
Období řešení:1/2012 - 12/2014
Investor:odkaz do nového oknaGrantová agentura ČR
Programový rámec / typ projektu:Postdoktorské projekty -
Fakulta/Pracoviště MU:
Filozofická fakulta
Řešitel na MU:Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
Obor:AL - Umění, architektura, kulturní dědictví (A - Společenské vědy)
Publikace/Výsledky:více
Klíčová slova:barokní umění, nástropní malba, ikonografie, mytologie, 17. století
Anotace

Projekt je koncentrován na výzkum českého a moravského nástěnného malířství 17. století s mytologickou tematikou, se snahou zapojit jej do šiřšího evropského kontextu. Pro dané účely bylo zvoleno šest objektů s relativně komplexně dochovanými výzdobami, kterým byla dosud věnována pouze marginální odborná pozornost (Nové Město nad Metují, Holešov, Doudleby nad Orlicí, Štěkeň, Nový Hrad u Jimlína a Radíč). Cílem projektu je nejen základní ikonogracké určení mytologických příběhů v rámci jmenovaných výzdob, ale také širší kulturně historické zhodnocení výzdobných celků. Jeden z aspektů tohoto studia představují reprezentační strategie objednavatelů (v návaznosti na jejich aspirace, sociální status, intelektuální zázemí či svatební politiku, apod.), dále umístění maleb s ohledem na funkci jednotlivých částí rezidencí (v kontextu dobové teorie decora) či jejich vztah k jiným evropským rezidencím. Posledně jmenovaná oblast souvisí zejména s komparací s grackými předlohami, kde například vliv dvorské francouzské grafiky podle stávajících zjištění sehrával poměrně významnou roli.