Project details

 

Doktorské studium v oborech románské jazyky a románské literatury (Romanistika DS)

Project Identification:MUNI/A/0761/2011
Project Period:1/2012 - 12/2012
Investor:Masaryk University
Programme / Project Type:Grant Agency of the Masaryk University - Category A
MU Faculty/Unit:
Faculty of Arts
MU Investigator:Prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.