Detail projektu

 

Výzkum v rámci doktorského studijního oboru teorie a dějiny umění (Výzkum v doktorském studijním oboru)

Kód projektu:MUNI/A/0781/2011
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU:
Filozofická fakulta
Řešitel na MU:prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Anotace

Projekt je zacílen na rozšíření výzkumných aktivit studentů doktorského studijního programu dějin umění, a to ve dvou fázích. Nejprve projekt počítá s podpořením základního výzkumu studentů v podobě cestovného, stipendií a nákupu odborné literatury, a poté bude důraz kladen na prezentaci výsledků bádání, publikování odborných studií a případnou podporu vydání vybrané obhájené disertační práce. Interdisciplinární charakter badatelských témat členů týmu koresponduje s dlouhodobými odbornými aktivitami Semináře dějin umění, proto projekt počítá se zapojením nejlepší ze studentů doktorského studijního programu dějin umění a jejich školitelů, jejichž úkolem je studentům poskytovat odborné vedení a konzultace a zaštiťovat odbornou kvalitu všech plánovaných výstupů projektu.