Detail projektu

 

Podpora studentských vědeckých projektů na obecné jazykovědě a baltisce

Kód projektu:MUNI/A/0816/2011
Období řešení:1/2012 - 12/2012
Investor:Masarykova univerzita
Programový rámec / typ projektu:Grantová agentura MU - Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Fakulta/Pracoviště MU:
Filozofická fakulta
Řešitel na MU:PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Anotace

Podpora studentských projektů na obecné jazykovědě a balistice se zaměřuje na podporu studentů magisterského studia a doktorského studia při jejich výzkumu a tvůrčí práci a to jak samostatné vědecké práci, tak kolektivní (pokračující tvorba litevského slovníku, tvorba gramatických přehledů). V tom rozvíjíme práci jak z loňského projektu, tak celkové zaměření ústavu v obou jeho sekcích, teoretickyjazykovědné a baltistické.