Detail projektu

 

Věštění v antickém světě: Kognitivní a sociokulturní perspektiva

Kód projektu:MUNI/21/CHA/2009
Období řešení:1/2009 - 12/2009
Investor:Masarykova univerzita
Fakulta/Pracoviště MU:
Filozofická fakulta
Řešitel na MU:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Publikace/Výsledky:více
Klíčová slova:věštění, racionalita, kognitivní religionistika
Anotace

Ve společnosti antického světa sehrávalo věštění důležitou roli v procesu okamžitého i dlouhodobého rozhodování, a to jak v dimenzi státní, tak soukromé. Tento fakt představuje pro klasická studia a religionistiku závažný problém, neboť stojí v příkrém rozporu s obecně přijímaným názorem, že věštění představuje "primitivní" a iracionální aktivitu. Sama skutečnost, že antický člověk se věštebným aktivitám věnoval dlouhodobě a se vší vážností, však vyžaduje poněkud objektivnější a obsáhlejší vysvětlení. Cílem projektu je religionistická analýza kognitivních procesů, které by mohly stát v pozadí důvěry antického člověka v možnost ovlivňování budoucnosti pomocí věštění, a vyhodnocení jejich interakce s převládajícími sociokulturními koncepty.