Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 127


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 6Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 127 records, displayed 101 - 120
Škola ve venkovské komunitě perspektivou zřizovatelů (MUNI/21/TRN/2016)
MU Investigator:Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Teoretické a metodologické výzvy religionistiky (MUNI/A/0931/2015)
MU Investigator:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
The 5th century in Rome: Art, Liturgy and Rhetoric (MUNI/21/FOL/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. Ivan Foletti, MA
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
The Language of Death in Contemporary Taiwan:Evidence from Condolatory Idioms, Presidential Eulogies and the Self-introductions of Undertakers (Foundation RG002-N-15)
MU Investigator:Wei-lun Lu, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Other foreign Foundation/Fund / Chiang Ching-Kuo Foundation
more
Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů II (MUNI/A/1053/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Tvorba malíře Karla Hemerleina (1807-1884) ve střední Evropě (MUNI/21/FIL/2016)
MU Investigator:PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2016 - 11/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Týden informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě (MUNI/FR/1355/2015)
MU Investigator:Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Učící knihovník - vzdělávací cyklus pedagogického minima pro knihovníky (VISK 16650/216 OULK - OLK)
MU Investigator:Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Učitel a žáci v dialogickém vyučování (GA13-23578S)
MU Investigator:Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Using behavioural economics for effective policy design to improve individual and population well-being (MUNI/C/1132/2015)
MU Investigator:Ondřej Kácha
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě (DG16P02R017)
MU Investigator:Mgr. Martin Markel, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2016 - 12/2020
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / NAKI II: Applied research and development of national and cultural identity 2016 -2020
more
Visegrad Conference of Information Literacy and Education (VF03/2015Stg)
MU Investigator:Mgr. Markéta Bočková
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:International Visegrad Fund (IVF) / Standard Grants
more
Vliv metod kartografické vizualizace na úspěšnost řešení praktických a výukových prostorových úloh (MUNI/M/0846/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Education
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Výuka francouzských ustálených slovních spojení s využitím komiksů v jazykových seminářích FJIA021 a FJIA024 (MUNI/FR/0981/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Christophe Gérard L. Cusimano
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Vývoj interakce životního prostředí a subsistenční strategie raně středověké společnosti (GA16-15678S)
MU Investigator:RNDr. Nela Doláková, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Science
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vývojové tendence současného německého jazyka a literatury, zejména v česko-německé konfrontaci, včetně skandinavistiky a nederlandistiky (MUNI/A/1158/2015)
MU Investigator:PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výzkum starověkých jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (MUNI/A/1058/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část III. (MUNI/A/0988/2015)
MU Investigator:PhDr. Petr Macek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Vzdělávání knihovníků v tvorbě a využití výukových multimediálních materiálů a informačních technologií (VISK 16776/2016 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Vznik kurzu dramatického překladu při KAA FF MU (MUNI/FR/1179/2015)
MU Investigator:Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 127 records, displayed 101 - 120