Řešené projekty [2015]

Projektů v roce 2015 je celkem: 120


Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 2Písmeno CH, strana 2Písmeno I, strana 2Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 4Písmeno O, strana 4Písmeno P, strana 4Písmeno Q, strana 5Písmeno R, strana 5Písmeno S, strana 5Písmeno T, strana 6Písmeno U, strana 6Písmeno V, strana 6Písmeno W, strana 6Písmeno X, strana 6Písmeno Y, strana 6Písmeno Z, strana 6
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 120 položek, zobrazeno 101 - 120
Studie vývoje českého hraného kinematografického díla (SFK/07-2014)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:8/2014 - 3/2015
Investor/Program: Jiná tuzemská nadace/fond / Ostatní nadace
více
Studium náboženství (CIII-HU-0011-10-1415)
Řešitel na MU:Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:9/2014 - 8/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / CEEPUS III
více
Tradice a inovace ve zpřístupňování historických pramenů (MUNI/A/1176/2014)
Řešitel na MU:doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Tvorba nových předmětů pro zavedení vietnamských studií na Masarykově univerzitě – Dějiny Vietnamu a dějiny výzkumu vietnamštiny (MUNI/FR/1652/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Učitel a žáci v dialogickém vyučování (GA13-23578S)
Řešitel na MU:Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:2/2013 - 12/2016
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Umělecká díla, jejich tvůrci a recipienti v průběhu historických epoch a současnosti (MUNI/A/1302/2014)
Řešitel na MU:prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Vývojové tendence německého jazyka a literatury, s důrazem na česko-německou konfrontaci (MUNI/A/1274/2014)
Řešitel na MU:PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část II. (MUNI/A/1179/2014)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Macek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Vznik Mithrových mystérií ve světle nových nálezů a interpretací (MUNI/21/CHA/2015)
Řešitel na MU:Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:2/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Interní projekty FF
více
Vztahy mezi člověkem, klimatem a vegetací v předindustriální krajině na různých prostorových měřítcích (MUNI/M/1790/2014)
Řešitel na MU:doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Přírodovědecká fakulta
Období řešení:3/2015 - 12/2017
Investor/Program: Masarykova univerzita / Program podpory výzkumu
více
Za větší konkurenceschopnost humanitních věd: Propedeutika vědecké metodologie pro studenty humanitních oborů (VNJH/Fil/Str)
Řešitel na MU:Mgr. Michal Stránský
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:2/2015 - 12/2015
Investor/Program: Vzdělávací nadace Jana Husa / Projekty Vzdělávací nadace Jana Husa
více
Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (LR1305)
Řešitel na MU:Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:8/2013 - 9/2017
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / LR Informace - základ výzkumu
více
Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie (INGO II LG13051)
Řešitel na MU:doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:3/2013 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / INGO II (od projektů s počátkem řešení v roce 2011)
více
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009)
Řešitel na MU:prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:7/2012 - 6/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
Řešitel na MU:prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:3/2013 - 9/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)
více
Zavedení nového předmětu s názvem Česko-německé vztahy v oblasti školství a vzdělávání (MUNI/FR/1642/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Michal Šimáně
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Země a kulturní identita v dějinách střední Evropy (MUNI/A/1272/2014)
Řešitel na MU:Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora)
více
Zikmundova strana v husitských Čechách (GA15-14758S)
Řešitel na MU:Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:1/2015 - 12/2017
Investor/Program: Grantová agentura ČR / Standardní projekty
více
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU (ROZV/08/2015)
Řešitel na MU:PhDr. Jan Pavlík
Fakulta/Pracoviště MU:Centrum zahraniční spolupráce
Období řešení:1/2015 - 12/2015
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Život neologismu od hapaxu po slovníkové heslo (MUNI/21/POL/2015)
Řešitel na MU:PhDr. Alena Polická, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Filozofická fakulta
Období řešení:2/2015 - 12/2015
Investor/Program: Masarykova univerzita / Interní projekty FF
více
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 120 položek, zobrazeno 101 - 120