Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 127


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 4Letter O, page 4Letter P, page 4Letter Q, page 5Letter R, page 5Letter S, page 5Letter T, page 6Letter U, page 6Letter V, page 6Letter W, page 7Letter X, page 7Letter Y, page 7Letter Z, page 7
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 127 records, displayed 81 - 100
Problematika funerálních areálů a disperzních pohřebišť na sídlištích v raném středověku: komplexní studie hrobů z jižního předhradí Břeclavi-Pohanska (GA16-05791S)
MU Investigator:Mgr. Renáta Přichystalová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Profesionalita poskytovatelů služeb kariérového poradenství na vysokých školách (MUNI/21/HLO/2016)
MU Investigator:Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě (MUNI/A/1143/2015)
MU Investigator:Jeffrey Alan Vanderziel, B.A.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Propedeutický seminář specializovaný na využití moderních technologií při odborné tlumočnické a překladatelské průpravě (MUNI/FR/1102/2015)
MU Investigator:Mgr. Athena Alchazidu, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Provoz kina 2016 – Studentské kino ve Scale (MUNI/FR/1480/2015)
MU Investigator:PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / The Fund of Development of Masaryk university
more
Průmyslové město a jeho proměny ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové společnosti na příkladu "ideálního města" Zlína (DG16P02M028)
MU Investigator:Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2016 - 12/2020
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / NAKI II: Applied research and development of national and cultural identity 2016 -2020
more
Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů (ROZV/C24/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Psychologické aspekty zvládání zátěže u vrcholových sportovců v adolescenci (MUNI/A/1042/2015)
MU Investigator:PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národních autorit NK ČR a jejich kooperativní tvorba (fáze 2016) (17434/2016 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Hana Vochozková
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:4/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Revue Pulsy (MUNI/D/1368/2015)
MU Investigator:Mgr. Zdeněk Ježek
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Romance languages (French, Italian, Spanish) and cultures in Central Europe (CEEPUS) (CIII-HU-0809-03-1516)
MU Investigator:Assoc. Prof. Christophe Gérard L. Cusimano
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Románské jazyky a románské literatury (MUNI/A/1128/2015)
MU Investigator:Prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe (MUNI/M/0921/2015)
MU Investigator:Prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Social Studies
Project Period:3/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Masaryk University / Research support program
more
Sémantické pojmy, paradoxy a hyperintenzionální logika založená na moderní rozvětvené teorii typů (GA16-19395S)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2018
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Sémantika jezuitských meditací: příklad díla Antoina Sucqueta „Via vitae aeternae“ (1620) (MUNI/21/MAL/2016)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace II (MUNI/B/1101/2015)
MU Investigator:Mgr. Eliška Gunišová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Studentská odborná činnost v rámci studia české literatury v r. 2016 (MUNI/A/0876/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Studentský časopis Sacra (MUNI/D/1456/2015)
MU Investigator:Bc. Olga Čejková
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Student Project Grant at MU (specific research, rector's programme)
more
Studium náboženství (CIII-HU-0011-11-1516)
MU Investigator:Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:9/2015 - 8/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / CEEPUS III
more
Swords of Medieval Europe as a Technological, Archaeological, Cultural and historical Source (GAP405/12/2289)
MU Investigator:Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2012 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|Next pageLast page
found: 127 records, displayed 81 - 100