Current projects [2015]

Total number of projects in 2015: 88


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 3Letter M, page 3Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 88 records, displayed 81 - 88
Za větší konkurenceschopnost humanitních věd: Propedeutika vědecké metodologie pro studenty humanitních oborů (VNJH/Fil/Str)
MU Investigator:Mgr. Michal Stránský
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Jan Hus Education Fundation / Jan Hus Education Foundation Projects
more
Zajištění informačních zdrojů pro humanitní a společenskovědní obory (LR1305)
MU Investigator:Mgr. et Mgr. Lenka Hořínková Kouřilová
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:8/2013 - 9/2017
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / LR Information - research base
more
Zajištění účasti českých psychologů v řídících orgánech mezinárodních společností oboru psychologie (INGO II LG13051)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:3/2013 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / INGO II
more
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:7/2012 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037)
MU Investigator:Prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:3/2013 - 6/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Education for Competitiveness
more
Zavedení nového předmětu s názvem Česko-německé vztahy v oblasti školství a vzdělávání (MUNI/FR/1642/2014)
MU Investigator:Mgr. Michal Šimáně
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Fond rozvoje MU
more
Zlepšování podmínek pro působení významných zahraničních akademických pracovníků na MU (ROZV/08/2015)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Život neologismu od hapaxu po slovníkové heslo (MUNI/21/POL/2015)
MU Investigator:PhDr. Alena Polická, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Arts
Project Period:2/2015 - 12/2015
Investor/Programme:Masaryk University / Internal projects of the Faculty of Arts
more
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 88 records, displayed 81 - 88