Publication details

 

Ještě o pojmu.

Basic information
Original title:Ještě o pojmu.
Title in English:Once more about Concept
Author:Pavel Materna
Further information
Citation:MATERNA, Pavel. Ještě o pojmu. Reflexe : filosofický časopis : [časopis pro filosofii a theologii], Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1995, roč. 1995, č. 14, s. 8. ISSN 0862-6901.Export BibTeX
@article{191070,
author = {Materna, Pavel},
article_location = {Praha},
article_number = {14},
language = {cze},
issn = {0862-6901},
journal = {Reflexe : filosofický časopis : [časopis pro filosofii a theologii]},
title = {Ještě o pojmu.},
volume = {1995},
year = {1995}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Article in Periodical