Publication details

 

Nálezy grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích- Kyjovicích a řešení otázky jejich provenience

Basic information
Original title:Nálezy grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích- Kyjovicích a řešení otázky jejich provenience
Title in English:The Founds of Graphite in Linear Pottery Culture in Tešetice - Kyjovice and the Questions of the Provenience
Authors:Eliška Kazdová, Martin Hložek
Further information
Citation:KAZDOVÁ, Eliška a Martin HLOŽEK. Nálezy grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích- Kyjovicích a řešení otázky jejich provenience. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická, Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 7, č. 1, s. 165-167. ISSN 1211-6327.Export BibTeX
@article{406734,
author = {Kazdová, Eliška and Hložek, Martin},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {archaelogy; Linear Pottery},
language = {cze},
issn = {1211-6327},
journal = {Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M archeologická},
title = {Nálezy grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích- Kyjovicích a řešení otázky jejich provenience},
volume = {7},
year = {2002}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Periodical
Keywords:archaelogy; Linear Pottery

Otázka původu grafitu v kultuře s lineární keramikou v Těšeticích- Kyjovicích byla řešena pomocí exaktních metod. Koncentrace stopových prvků byly určeny pomocí mikropetrografických výbrusů.

The question of the provenience of graphite in Linear Pottery Culture from Těšetice - Kyjovice was solved with the help of exact methods. The concentration of trace elements was determined by a complementary method ICP-MS.

Related projects: