Publication details

 

Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty

Basic information
Original title:Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty
Title in English:The Role of parents in Relation to the School - Theoretical Concepts
Authors:Milada Rabušicová, Kateřina Trnková
Further information
Citation:RABUŠICOVÁ, Milada a Kateřina TRNKOVÁ. Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty. Pedagogika, Praha: UK Praha, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 141-151. ISSN 0031-3815.Export BibTeX
@article{487432,
author = {Rabušicová, Milada and Trnková, Kateřina},
article_location = {Praha},
article_number = {2},
keywords = {Family; school; parents; role of parents; relationships between school and parents},
language = {cze},
issn = {0031-3815},
journal = {Pedagogika},
title = {Role rodičů ve vztahu ke škole - teoretické koncepty},
volume = {2003},
year = {2003}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Periodical
Keywords:Family; school; parents; role of parents; relationships between school and parents

V přehledovém článku se autorky na základě analýzy převážně zahraniční (angloamerické) literatury vyjadřují k vývoji rodičovské role ve vztahu ke škole a k jejím různým podobám. Konkrétně vymezují a charakterizují tři různé přístupy k rodičům: pohled na rodiče jako na zákazníky, jako na partnery a jako na občany. V závěru se zamýšlejí nad oblastmi budování dobrých vztahů rodiny a školy.

In the survey article, the authors express views on the development of the parental role in relation to school and its various forms which are based on the analysis of predominantly Anglo-American foreign literatude. In particular, they define and characterize three different attitudes to parents: the view of parents as customers, partners and citizens. Finally, they reflect on the fields where good relations between the family and school can be built up.

Related projects: