Publication details

 

Heinrich Schenker: Der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik.

book coverHorror novitatis bylo téma mezinárodního hudebně vědného kolokvia konaného v Brně na přelomu září a října 2002. Téma bylo zaměřeno na dějiny mentalit hudebníků, skladatelů, tvůrců a zprostředkovatelů hudby i hudebních posluchačů. Jednotlivé příspěvky přibližovaly problematiku pokroku a oprávněnost estetického předpokladu v dobovém chápání, že novost je zárukou hodnoty a filozofické víry, podle níž je změna lepší než stabilita. Ve sborníku jsou soustředěny práce jak s interdisciplinárními přístupy... more

Basic information
Original title:Heinrich Schenker: Der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik.
Title in English:Heinrich Schenker: Anti-Hero of Modernism? On Several Types of Fear in Music
Author:Lubomír Spurný
Further information
Citation:SPURNÝ, Lubomír. Heinrich Schenker: Der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik. In Horror novitatis. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium 2002. Praha: Praha : KLP - Koniasch Latin Press, 2004. s. 88-93, 6 s. ISBN 80-86791-19-X.Export BibTeX
@inproceedings{558504,
author = {Spurný, Lubomír},
address = {Praha},
booktitle = {Horror novitatis. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium 2002.},
keywords = {Heinrich Schenker; Music Theory; Fundamental line; Das Meisterwerk in der Musik},
language = {ger},
location = {Praha},
isbn = {80-86791-19-X},
pages = {88-93},
publisher = {Praha : KLP - Koniasch Latin Press},
title = {Heinrich Schenker: Der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik.},
year = {2004}
}
Original language:German
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Article in Proceedings
Keywords:Heinrich Schenker; Music Theory; Fundamental line; Das Meisterwerk in der Musik

Studie se zabývá teorií a politickými názory Heinricha Schenkera.

The paper deals with the key words of Schenker's theory and ideology.