Publication details

 

Heinrich Schenker: Der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik.

book coverHorror novitatis bylo téma mezinárodního hudebně vědného kolokvia konaného v Brně na přelomu září a října 2002. Téma bylo zaměřeno na dějiny mentalit hudebníků, skladatelů, tvůrců a zprostředkovatelů hudby i hudebních posluchačů. Jednotlivé příspěvky přibližovaly problematiku pokroku a oprávněnost estetického předpokladu v dobovém chápání, že novost je zárukou hodnoty a filozofické víry, podle níž je změna lepší než stabilita. Ve sborníku jsou soustředěny práce jak s interdisciplinárními přístupy... more

Basic information
Original title:Heinrich Schenker: Der Antiheld der Moderne? Über einige Formen der Angst in der Musik.
Title in English:Heinrich Schenker: Anti-Hero of Modernism? On Several Types of Fear in Music
Author:Lubomír Spurný
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:German
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Article in Proceedings
Keywords:Heinrich Schenker; Music Theory; Fundamental line; Das Meisterwerk in der Musik

Studie se zabývá teorií a politickými názory Heinricha Schenkera.

The paper deals with the key words of Schenker's theory and ideology.