Publication details

 

Zpráva o služební cestě. Cesta lobkovického úředníka Samuela Horáce Rožďalovského z Roku 1648.

Basic information
Original title:Zpráva o služební cestě. Cesta lobkovického úředníka Samuela Horáce Rožďalovského z Roku 1648.
Title in English:The Jurney of samuel Horac Rozdalovsky from 1648.
Author:Tomáš Knoz
Further information
Citation:KNOZ, Tomáš. Zpráva o služební cestě. Cesta lobkovického úředníka Samuela Horáce Rožďalovského z Roku 1648. In Chocholáč, B. - Malíř, J. (edd.): Pocta Janu Janákovi. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 321-344, 23 s. ISBN 80-86-48807-1.Export BibTeX
@inproceedings{560773,
author = {Knoz, Tomáš},
address = {Brno},
booktitle = {Chocholáč, B. - Malíř, J. (edd.): Pocta Janu Janákovi.},
edition = {1.},
keywords = {History - Moravia - Nobility - Byrocracy - Early Modern Age},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-86-48807-1},
pages = {321-344},
publisher = {Matice moravská},
title = {Zpráva o služební cestě. Cesta lobkovického úředníka Samuela Horáce Rožďalovského z Roku 1648.},
year = {2002}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Article in Proceedings
Keywords:History - Moravia - Nobility - Byrocracy - Early Modern Age

Dějiny byrokratizace v raném novověku

History of byrokracy in earky modern age.

Related projects: