Detail publikace

 

Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios

Základní údaje
Originální název:Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios
Název česky:Některé aspekty pragmatické analýzy reklamních textů
Autor:Petr Stehlík
Další údaje
Citace:STEHLÍK, Petr. Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios. Études Romanes de Brno, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, L 25, č. 1, s. 69-77. ISSN 0231-7532.Export BibTeX
@article{561444,
author = {Stehlík, Petr},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {Pragmatics; Analysis; Advertising Language},
language = {spa},
issn = {0231-7532},
journal = {Études Romanes de Brno},
title = {Algunas consideraciones sobre el análisis pragmático de los textos publicitarios},
volume = {L 25},
year = {2004}
}
Originální jazyk:španělština
Obor:Jazykověda
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:Pragmatics; Analysis; Advertising Language

En este artículo se estudian los posibles enfoques para un análisis pragmático de los textos publicitarios. La mejor solución parece ser una combinación del análisis tradicional por niveles lingüísticos con la dimensión pragmática. De este modo se mantiene el carácter sistemático del método tradicional, y al mismo tiempo es posible investigar qué papel desempeńan los diferentes elementos lingüísticos en la finalidad persuasiva de los mensajes publicitarios.

V tomto článku se zvažují různé přístupy k pragmatické analýze reklamních textů. Nejlepším řešením se jeví kombinace tradiční analýzy jednotlivých jazykových úrovní s pragmatickou dimenzí. Tímto způsobem je možno zachovat systematický charakter tradiční metody, a zároveň zkoumat význam různých jazykových elementů pro persuasivní funkci reklamních sdělení.