Publication details

 

Počeci češkog naseljavanja južnog Banata..

Basic information
Original title:Počeci češkog naseljavanja južnog Banata..
Title in English:The beginnings of Czech colonization of southern Banat
Author:Václav Štěpánek
Further information
Citation:ŠTĚPÁNEK, Václav. Počeci češkog naseljavanja južnog Banata.. Sveske, Pančevo, Srbsko a Černá Hora: Sve, 2002, XIII.2002, 62/63, s. 191-197. ISSN 0353-5525.Export BibTeX
@article{568287,
author = {Štěpánek, Václav},
article_location = {Pančevo, Srbsko a Černá Hora},
article_number = {62/63},
keywords = {Banat; colonization; military border},
language = {srp},
issn = {0353-5525},
journal = {Sveske},
title = {Počeci češkog naseljavanja južnog Banata..},
volume = {XIII.2002},
year = {2002}
}
Original language:Serbian
Field:History
Type:Article in Periodical
Keywords:Banat; colonization; military border

Studie se zabývá na základě pramenného výzkumu kolonizačním procesem habsburské vojenské hranice, při němž se ve dvacátých letech 19. století v Banátu usídlil značný počet kolonistů z Čech.

The study deals on the basis of detailed research on the process of settlement of the Habsburg military border, which in the twenties of the 19th century in southern Banat settled a large number of immigrants from Bohemia.