Detail publikace

 

Sexuální zneužívání dívek

Základní údaje
Originální název:Sexuální zneužívání dívek
Autoři:Mojmír Tyrlík, Lubomír Kukla, Štěpán Konečný
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Pediatrie
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:sexual abuse; types of sexual behaviour; family dysfunction; ELSPAC

Práce poskytuje přehled o výskytu různých forem zneužívání dívek. Šetření bylo uskutečněno v rámci porojektu longitudinálního sledování dětí a jejich rodin ELSPAC, při němž byly matky sledovanbých dětí dotazovány na své vlasdtní zkušenosti s pohlovním zneužíváním během dětství a dospívání. Jakoukoliv formu sexuálního ataku uvedlo 26,8 % respondentek. Do věku 12 let bylo vystaveno přímému sexuálnímu ataku 0,7 % respondentek, do 15 let již téměř 2 % rřespondentek. Vedle frekvence postižených jsme zjišťovali také osobu atakujícího, souvislost s rodinným prostředím. Podle očekávání se prokázalo, že zneužívání jako patologický jev úzce souvisí s dysfunkcí primární rodiny (rozvod, ztráta rodičů, adopce atd.) a prostředím, v němž dítě vyrůstá (dětský domov, diagnostický ústav).

Související projekty: