Publication details

 

Jídlo a jeho role v buddhismu

Basic information
Original title:Jídlo a jeho role v buddhismu
Title in English:The Role of Food in Buddhism
Author:Luboš Bělka
Further information
Citation:BĚLKA, Luboš. Jídlo a jeho role v buddhismu. In Tomáš Bubík - Martin Fárek (eds.) Náboženství a jídlo. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 5-12, 8 s. ISBN 80-7194-800-4.Export BibTeX
@inproceedings{582501,
author = {Bělka, Luboš},
address = {Pardubice},
booktitle = {Tomáš Bubík - Martin Fárek (eds.) Náboženství a jídlo},
keywords = {Buddha Shakyamuni; food in Buddhism; Mongolia},
language = {cze},
location = {Pardubice},
isbn = {80-7194-800-4},
pages = {5-12},
publisher = {Univerzita Pardubice},
title = {Jídlo a jeho role v buddhismu},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
Type:Article in Proceedings
Keywords:Buddha Shakyamuni; food in Buddhism; Mongolia

Příspěvek pojednává jak o roli jídla v životě Buddhy Šákjamuniho, tak i o fenoménu jídla v buddhismu obecněji. V souvislosti s postavou Buddhy poukazuje na dva pokrmy, které měly v tomto případě podle kanonických textů náboženský význam: tzv. první a poslední Buddhovo jídlo, které je spojeno se dvěma významnými okamžiky v jeho životaběhu, první se vztahuje k probuzení (nirvána), a druhý ke smrti (maháparinirvána). V druhé části příspěvku je diskutováno předsudečné západní chápání buddhismu jakožto náboženství striktně prosazující vegetarianismus. Na konkrétních příkladech z Mongolska se ilustruje jednak na faktická nemožnost vegetarianismu v rámci nomádské společnosti a jednak to, že tento dietní systém nemá oporu v posvátných textech. Čím se texty v souvislosti s pojídáním masa zabývají jsou však tresty v peklech, určené pro jedlíky masa. A tak buddhistické pojetí pekel obsahuje zvláštní oddělení určené pouze pro jedlíky masa test zde však je relativně mírný a netrvá dlouho.

The contribution deals with the role of food in the life of Buddha as well as with the more general phenomenon of food in Buddhism. With respect to the figure of the Buddha, we point out two dishes that according to canonic texts had religious significance: the first and the last of the Buddhas dishes, which are connected with two important moments of his life, the former relating to the awakening and the latter to death. Contribution discusses the erroneous western understanding of Buddhism as a religion strictly prescribing vegetarianism. With help of examples from Mongolia, we illustrate the impossibility of vegetarianism in the nomadic society as well as the fact that this dietary system has no support in the sacred texts. What the texts deal with are various forms of punishment for meat-eaters. Thus, the Buddhist conception of hell reserves one special compartment for meat-eaters. Compared to other transgressions, meat eating represents the least misdeed in the Buddhist ethics.

Related projects: