Publication details

 

Počátky politických stran v českých zemích do r. 1914

Basic information
Original title:Počátky politických stran v českých zemích do r. 1914
Title in English:The Genesis of the Political Parties in the Bohemian Lands untill 1914
Author:Jiří Malíř
Further information
Citation:MALÍŘ, Jiří. Počátky politických stran v českých zemích do r. 1914. In Mihola, Jiří (ed.): České země v "dlouhém" 19. století (1790-1918). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 21-32, 12 s. ISBN 80-210-3748-2.Export BibTeX
@inproceedings{605104,
author = {Malíř, Jiří},
address = {Brno},
booktitle = {Mihola, Jiří (ed.): České země v "dlouhém" 19. století (1790-1918).},
edition = {1.},
keywords = {History; Czech and German Political Parties; Bohemian Lands; 1848-1914},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-210-3748-2},
pages = {21-32},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Počátky politických stran v českých zemích do r. 1914},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Article in Proceedings
Keywords:History; Czech and German Political Parties; Bohemian Lands; 1848-1914

Příspěvek sleduje politickou diferenciaci společnosti a vznik českých a německých politických stran v českých zemích v letech 1848-1914 a proces jejich modernizace.

The paper follows political differentiation of the society and the genesis of the Czech and German political parties in the Bohemian Lands in 1848-1914 and the process of their modernization