Publication details

 

Vizualizace znalostí v e-learningu

Basic information
Original title:Vizualizace znalostí v e-learningu
Title in English:Knowledge visualization in E-learning
Authors:Tomáš Gregar, Zuzana Nevěřilová, Adam Rambousek, Tomáš Pitner
Information from University Press
Price:270,00 CZK
Comment:
Publisher within MU:Faculty of Informatics
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Informatics
WWW:link to a new windowWeb konference
Type:Article in Proceedings
Keywords:visualisation; RDF/OWL; ontology; e-learning; Java; web service

Příspěvek se zabývá problematikou prezentace dat v prostředí sémantického webu. Data, formálně popsaná ontologií, jsou přizpůsobena počítačům. Přestávají být ale čitelná pro člověka -- a to je nutné pro pochopení obsahu (například výukového materiálu). Proto se zmíníme o možnostech vizualizace dat, jejím přínosu a nevýhodách. Dále je představen vyvíjený systém RDF browser, který by měl být schopen připravovat ontologická data získaná z heterogenních zdrojů a následně je vizualizovat v několika různých modelech. Budou také představena některá jeho možná využití.

This paper aims at knowledge presentation in the Semantic Web area and its possible usages in E-learning. It describes ontologies, their formal description via RDF, visualization techniques and also introduces RDF Browser---general-use browser, visualizer and future editor of ontological data.

Related projects: