Detail publikace

 

Využití kombinace přírodovědných analýz a experimentu při hodnocení otisků prstů na neolitické keramice z Těšetic-Kyjovic

Základní údaje
Originální název:Využití kombinace přírodovědných analýz a experimentu při hodnocení otisků prstů na neolitické keramice z Těšetic-Kyjovic
Autoři:Martin Hložek, Miroslav Králík
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Archeologie, antropologie, etnologie
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:Lengyel culture; fingerprints; archeology; paleodermatoglyphics.

V rámci interdisciplinární spolupráce při výzkumu otisků prstů na neolitické keramice z Těšetic - Kyjovic jsme se pokusili propojit metody paleodermatoglyfiky s mikropetrografickými rozbory a zpětně jejich výsledky ověřit experimentem. U dvou miniaturních nádobek kultury s moravskou malovanou keramikou vznikl na základě zkoumání reliktů papilárních linií předpoklad, že se jedná o otisky prstů dětí. Metodicky bylo postupováno tak, že zmíněnými metodami byly zkoumány originální neolitické nádobky a poté byly stejným způsobem zkoumány napodobeniny těchto výrobků, zhotovené v rámci experimentální výroby pravěké keramiky dnešní populací. Z šířky bříšek prstů, tak i tloušťky epidermální lišty na originálech vyplývá, že tyto stopy nezanechali dospělí lidé, nýbrž děti. Vzhledem k tomu, že je většina stop přímo záznamem formování nádobek, původci otisků byli v těchto dvou případech i tvůrci předmětů. Tato studie posloužila k specifikaci biologických a technologických vlivů, které mohou být podstatné při hodnocení otisků prstů na neolitické keramice, zejména co se týče vlastností srovnávacích souborů. Výsledky najdou uplatnění při studiu otisků prstů na další keramice z této lokality a dávají příklad dalšího uplatnění experimentu archeologii a antropologii.

Související projekty: