Detail publikace

 

K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě

Základní údaje
Originální název:K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě
Autor:Klára Šabatová
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Archeologie, antropologie, etnologie
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:Archaeology; Middle and Late Bronze Age; Tumulus Culture; Lausitz Phases of Urnfield Culture; settlement; Middle and North Moravia; ceramic; chronology

Konec vývoje středodunajské mohylové kultury a počátky velatické fáze komplexu středodunajských popelnicových polí na jižní Moravě jsou dobře popsány díky práci J. Říhovského. Na střední a severní Moravě byl dlouho dobře znám vývoj v období lužické kultury; ale otázka vývoje ve střední době bronzové zůstala po dlouhou dobu nevyjasněna. Tento článek se pokouší na základě zpracování sídelního areálu v Přáslavicích otázku vývoje mezi střední a mladší dobou bronzovou zodpovědět. Přestože od 90. let přibývaly soubory mohylové kultury do vyhodnocení sídelního areálu v Přáslavicích nebyl pro lužický kulturní prostor zpracován materiál korespondující se středodunajským vývojem; který by umožňoval synchronizaci v tak dlouhém časovém úseku. V Přáslavicích byly na základě studia keramiky vyčleněny tři základní horizonty osídlení doby bronzové. Mladší stupeň mohylové kultury (BC2); který byl zachycen pouze v sídlištním materiálu; přechodný mohylový-lužický horizont (BC/D-počátek BD); který je sledovatelný nejen v sídlištním materiálu; ale i na nejstarších hrobech pohřebiště a lužická fáze KLPP (BD-HA1); také zastoupená v obou hlavních prostorových komponentách sídelního areálu.

Související projekty: