Publication details

 

Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře

Basic information
Original title:Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře
Title in English:Analysis of remnants of carbonized organic matter on Early Slavic artifacts from Kosoř
Authors:Lubomír Prokeš, Martin Hložek
Further information
Citation:PROKEŠ, Lubomír a Martin HLOŽEK. Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře. In Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka. Hradec Králové - Pardubice: Muzeum východních Čech - Východočeské muzeum, 2006. s. 167-170, 4 s. ISBN 80-85031-68-X.Export BibTeX
@inproceedings{711130,
author = {Prokeš, Lubomír and Hložek, Martin},
address = {Hradec Králové - Pardubice},
booktitle = {Vita archaeologica. Sborník Víta Vokolka.},
keywords = {Analysis; mass spectometry; carbonized organic matter},
language = {cze},
location = {Hradec Králové - Pardubice},
isbn = {80-85031-68-X},
pages = {167-170},
publisher = {Muzeum východních Čech - Východočeské muzeum},
title = {Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Proceedings
Keywords:Analysis; mass spectometry; carbonized organic matter

Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře. Při exkavaci či zpracovávání archeologického materiálu se lze, nejčastěji na keramice, setkat s přítomností amorfních tmavých organických zbytků. Hlavním problémem při identifikaci těchto archeologických pozůstatků je jejich poměrně komplexní složení, významná degradace (zejména tepelné), a přítomnost poměrně významného podílu necharakterizovatelné polymerní komponenty. Identifikace těchto hmot je tak možná většinou pouze v případech, kdy nedošlo k jejich významné degradaci, protože pouze tehdy lze stanovit přítomnost tzv. organických biomarkerů, sloučenin specifických pro danou, případně jejich degradačních produktů. Ve snaze o charakterizaci těchto substancí hrají nejvýznamnější roli zejména metody hmotnostní spektrometrie.

This contribution presents an analysis of remnants of carbonized organic matter on Early Slavic artifacts from Kosoř

Related projects: