Publication details

 

Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře

Basic information
Original title:Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře
Title in English:Analysis of remnants of carbonized organic matter on Early Slavic artifacts from Kosoř
Authors:Lubomír Prokeš, Martin Hložek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Proceedings
Keywords:Analysis; mass spectometry; carbonized organic matter

Analýza zbytků zuhelnatělé organické hmoty na starohradištních artefaktech z Kosoře. Při exkavaci či zpracovávání archeologického materiálu se lze, nejčastěji na keramice, setkat s přítomností amorfních tmavých organických zbytků. Hlavním problémem při identifikaci těchto archeologických pozůstatků je jejich poměrně komplexní složení, významná degradace (zejména tepelné), a přítomnost poměrně významného podílu necharakterizovatelné polymerní komponenty. Identifikace těchto hmot je tak možná většinou pouze v případech, kdy nedošlo k jejich významné degradaci, protože pouze tehdy lze stanovit přítomnost tzv. organických biomarkerů, sloučenin specifických pro danou, případně jejich degradačních produktů. Ve snaze o charakterizaci těchto substancí hrají nejvýznamnější roli zejména metody hmotnostní spektrometrie.

This contribution presents an analysis of remnants of carbonized organic matter on Early Slavic artifacts from Kosoř

Related projects: