Publication details

 

Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi

book coverHistorikové a badatelé z příbuzných oborů přinášejí v této knize portréty 31 osobnosti, které se buď na Moravě narodily a dosáhly mimořádného věhlasu, nebo naopak pocházely odjinud, ale významně v této zemi působily a zapsaly se tak hluboce do jejích dějin. Za příklad velkých Moravanů, kteří ale značnou část svého plodného života strávili v Čechách nebo vůbec v zahraničí, slouží Jan Amos Komenský, František Palacký a Tomáš Garrigue Masaryk.. Z ciziny naopak přišli a své osudy se zemí spjali arcibiskup... more

Basic information
Original title:Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi
Title in English:The Aristocrat at the Beginning of Modern Era - Egbert Count Belcredi
Author:Jiří Malíř
Further information
Citation:MALÍŘ, Jiří. Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi. In Osobnosti moravských dějin 1. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 331-357, 27 s. ISBN 80-86488-38-1.Export BibTeX
@inbook{720299,
author = {Malíř, Jiří},
address = {Brno},
booktitle = {Osobnosti moravských dějin 1},
edition = {1.},
keywords = {History; 19th Century; Moravia; Aristocracy; Nationalism; Party of Conservative Landowners; Egbert Belcredi},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {80-86488-38-1},
pages = {331-357},
publisher = {Matice moravská},
title = {Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Chapter of a book
Keywords:History; 19th Century; Moravia; Aristocracy; Nationalism; Party of Conservative Landowners; Egbert Belcredi

Proměny moravské šlechty v počátcích moderní doby na příkladu Egbert Belcrediho

The development of Moravian aristocracy at the beginning of the modern era - example Egbert count Belcredi

Related projects: