Publication details

 

Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi

book coverHistorikové a badatelé z příbuzných oborů přinášejí v této knize portréty 31 osobnosti, které se buď na Moravě narodily a dosáhly mimořádného věhlasu, nebo naopak pocházely odjinud, ale významně v této zemi působily a zapsaly se tak hluboce do jejích dějin. Za příklad velkých Moravanů, kteří ale značnou část svého plodného života strávili v Čechách nebo vůbec v zahraničí, slouží Jan Amos Komenský, František Palacký a Tomáš Garrigue Masaryk.. Z ciziny naopak přišli a své osudy se zemí spjali arcibiskup... more

Basic information
Original title:Šlechtic na prahu moderní doby - Egbert hrabě Belcredi
Title in English:The Aristocrat at the Beginning of Modern Era - Egbert Count Belcredi
Author:Jiří Malíř
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:History
Type:Chapter of a book
Keywords:History; 19th Century; Moravia; Aristocracy; Nationalism; Party of Conservative Landowners; Egbert Belcredi

Proměny moravské šlechty v počátcích moderní doby na příkladu Egbert Belcrediho

The development of Moravian aristocracy at the beginning of the modern era - example Egbert count Belcredi

Related projects: