Publication details

 

Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management

Basic information
Original title:Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management
Author:Roman Švaříček
Further information
Citation:ŠVAŘÍČEK, Roman. Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management. Pedagogika, Praha: UK Pedagogická fakulta, 2007, LVII, č. 4, s. 400-402. ISSN 0031-3815.Export BibTeX
@article{759110,
author = {Švaříček, Roman},
article_location = {Praha},
article_number = {4},
keywords = {educational management},
language = {cze},
issn = {0031-3815},
journal = {Pedagogika},
title = {Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management},
volume = {LVII},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Periodical
Keywords:educational management

Recenze knihy, která je sborníkem vybraných příspěvků konference ENIRDEM, která se konala v září 2005 v Brně a Telči. Síť ENIRDEM spojuje odborníky zaměřené na výzkum a rozvoj v oblasti řízení škol a vzdělávání: angažují se v ní lidé z akademické sféry, výzkumu a rozvoje, ale také státní správy stejně jako ti, kdo řídí školy a další vzdělávací zařízení. Ve volbě ústředního tématu konference se odrážela snaha sledovat aktuální problémy v oblasti řízení a vedení vzdělávacích institucí. Zvoleno bylo téma "Zvládání rozmanitosti: klíčové téma pro řízení škol a vzdělávání" (Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management), které také vymezuje publikované texty.

Review of book: POL, M. (eds.) Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management.