Publication details

 

Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management

Basic information
Original title:Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management
Author:Roman Švaříček
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Article in Periodical
Keywords:educational management

Recenze knihy, která je sborníkem vybraných příspěvků konference ENIRDEM, která se konala v září 2005 v Brně a Telči. Síť ENIRDEM spojuje odborníky zaměřené na výzkum a rozvoj v oblasti řízení škol a vzdělávání: angažují se v ní lidé z akademické sféry, výzkumu a rozvoje, ale také státní správy stejně jako ti, kdo řídí školy a další vzdělávací zařízení. Ve volbě ústředního tématu konference se odrážela snaha sledovat aktuální problémy v oblasti řízení a vedení vzdělávacích institucí. Zvoleno bylo téma "Zvládání rozmanitosti: klíčové téma pro řízení škol a vzdělávání" (Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management), které také vymezuje publikované texty.

Review of book: POL, M. (eds.) Dealing with Diversity. A Key Issue for Educational Management.