Publication details

 

Třicetiletá válka a její stín

Basic information
Original title:Třicetiletá válka a její stín
Title in English:The Thirty Year´s War and its Shade
Authors:Bronislav Chocholáč, Tomáš Knoz
Further information
Citation:CHOCHOLÁČ, Bronislav a Tomáš KNOZ. Třicetiletá válka a její stín. In Hodonín. Dějiny města do roku 1948. 1. vyd. Hodonín: Město Hodonín, 2008. s. 178-229, 52 s. Hodonín. Dějiny města do roku 1948. ISBN 978-80-254-2100-0.Export BibTeX
@inbook{786795,
author = {Chocholáč, Bronislav and Knoz, Tomáš},
address = {Hodonín},
booktitle = {Hodonín. Dějiny města do roku 1948},
edition = {1},
keywords = {Town - Hodonin - Moravia - 17th century},
language = {cze},
location = {Hodonín},
isbn = {978-80-254-2100-0},
pages = {178-229},
publisher = {Město Hodonín},
title = {Třicetiletá válka a její stín},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Chapter of a book
Keywords:Town - Hodonin - Moravia - 17th century

Tato kapitola knihy je věnována dějinám města Hodonína (Morava) v 17. století.

The chapter of the book is devoted to history of town Hodonin (Moravia) in the 17th century.

Related projects: