Publication details

 

Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu

Basic information
Original title:Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu
Title in English:Virgin Mary from Příbor. A contribution to the marian devotion in early modern times
Authors:Klára Císaríková, Vladimír Maňas
Further information
Citation:CÍSARÍKOVÁ, Klára a Vladimír MAŇAS. Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu. Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2008, LX/2008, č. 3, s. 255-268. ISSN 0323-2581.Export BibTeX
@article{786938,
author = {Císaríková, Klára and Maňas, Vladimír},
article_location = {Brno},
article_number = {3},
keywords = {marian devotion; early modern times; Příbor},
language = {cze},
issn = {0323-2581},
journal = {Vlastivědný věstník moravský},
title = {Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu},
volume = {LX/2008},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Article in Periodical
Keywords:marian devotion; early modern times; Příbor

Pozdně gotická socha madony s dítětem byla podle místní tradice přinesena do Příbora v roce 1592 a v roce 1613 instalována na hlavní oltář. V průběhu 17. století se mělo na přímluvu Panny Marie skrze její příborský obraz udát množství zázraků, které tak přispěly k pověsti tohoto lokálního poutního centra. V roce 1695 jednotlivé zprávy o Panně Marii Příborské sesbíral tehdejší děkan Holub. Do svého pojednání s názvem Poklad nejpřednější, které je součástí obsáhlého chrámového inventáře, vložil jak svědectví pamětníků, tak nejrůznější nápisy na votivních tabulkách a další. Na základě dochovaných pramenů lze sledovat množství darů a šaty pro Příborskou Matičku. V roce 1748 byl místo původních šatů pořízen nový oděv pro sochu, tentokrát šaty (spíše pancíř) z pozlaceného stříbra. Právě množství cenných kovů v kostelním pokladu bylo předmětem státní rekvizice v roce 1809. O podobné kostelní sbírce, následující po krádeži v roce 1876, píše podrobněji tehdejší kaplan A. C. Stojan.

A Study on local marian devotion, concerning the bishops city Pribor in northern moravia in Early Modern times.Late Gothic statue of Madonna and child was brought to the local tradition of cutlery in 1592 and 1613 installed on the main altar. During the 17th century, it was the intercession of Mary through her picture of city Pribor the quantity of miracles that have contributed to the reputation of local pilgrimage center. In 1695 the reports on Mary of Pribor collected then Father Holub. In his treatise titled foremost treasure, which is part of a comprehensive inventory of the temple, put both the testimony of witnesses, as well as various inscriptions on votive tables and more. Based on the surviving sources can monitor the amount of gifts and clothes for Mother of Pribor. In 1748, instead of the original dress was purchased new clothes for the statue, this time the clothes (more armor) of gilded silver. A similar collection of church, following the theft in 1876, writes in more detail then chaplain A. C. Stojan.

Related projects: