Publication details

 

Svobodová Vlasta

Basic information
Original title:Svobodová Vlasta
Title in English:Svobodova Vlasta
Author:Helena Bočková
Further information
Citation:BOČKOVÁ, Helena. Svobodová Vlasta. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU, 2007. s. 214-215, 2 s. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2.Export BibTeX
@inbook{815222,
author = {Bočková, Helena},
address = {Praha},
booktitle = {Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I.},
edition = {1. vyd.},
keywords = {Czech ethnology; Czech folk culture},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-204-1450-2},
pages = {214-215},
publisher = {Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU},
title = {Svobodová Vlasta},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Chapter of a book
Keywords:Czech ethnology; Czech folk culture

Encyklopedické heslo, Vlasta Svobodová, česká etnologie, česká lidová kultura

Encyclopedia Entry, Vlasta Svobodová, czech ethnology, czech folk culture