Publication details

 

Quadruplex est sensus Sacre scripture. K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi

Basic information
Original title:Quadruplex est sensus Sacre scripture. K výkladu čtverého smyslu Písma připisovanému Husovi
Title in English:Quadruplex est sensus Sacre Scripture. To the treatise on the four senses of Scripture attributed to Iohannes Hus
Author:Anna Pumprová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Mass media, audiovision
Type:Vyžádané přednášky
Keywords:medieval exegesis; four senses of Scripture; medieval latin literature in Bohemia; 15th century; Iohannes Hus

Příspěvek se zabýval krátkým pojednáním o čtverém smyslu Písma, které je s pochybnostmi připisováno Janu Husovi. Autorka představila poznatky, které vzešly z přípravy kritické edice díla, a analyzovala traktát po stránce obsahové a formální.

The paper dealed with a short treatise on the four senses of Scripture, which is with uncertainty attributed to Iohannes Hus. The author presented findings, that resulted from the preparation of a critic edition of the work, and analysed the form as well as the content of the treatise.

Related projects: