Publication details

 

Wartości i czas

Basic information
Original title:Wartości i czas
Title in English:Values and time
Authors:Jan Zouhar
Further information
Citation:ZOUHAR, Jan. Wartości i czas. In ŚLĘCZEK-CZAKON, Danuta a Mariusz WOJEWODA. Wartości - tradycja i współczesność. 1. vyd. Katowice: Wydawnictvo Uniwersytetu Śląskiego, 2009. s. 136-137, 2 s. Prace naukowe UŚ w Katowicach, Nr. 2677. ISBN 978-83-226-1816-5.Export BibTeX
@inbook{840883,
author = {Zouhar, Jan and ŚlęczekandCzakon, Danuta and Wojewoda, Mariusz},
address = {Katowice},
booktitle = {Wartości - tradycja i współczesność},
edition = {1},
keywords = {values},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {pol},
location = {Katowice},
isbn = {978-83-226-1816-5},
pages = {136-137},
publisher = {Wydawnictvo Uniwersytetu Śląskiego},
title = {Wartości i czas},
year = {2009}
}
Original language:Polish
Field:Philosophy and religion
Type:Chapter of a book
Keywords:values

Autor wskazuje relację między koncepcją ładu aksjologicznego a sposobem wartościowania. Odkreśla, że ponadczasowość wartości nie polega na ich niezmieności, ale na tym, że trwale tworzą część naszego systemu wartościowania.

Autor claims that universality of value does not consist in its unchangeability, but in the fact that it still constitues the part of our systém of values.

Related projects: