Publication details

 

Žerotínské víno. Víno jako komponent zbožní směny, sociální disciplinace a dvorské kultury ve šlechtickém prostředí raně novověké moravy

Basic information
Original title:Žerotínské víno. Víno jako komponent zbožní směny, sociální disciplinace a dvorské kultury ve šlechtickém prostředí raně novověké moravy
Title in English:Zierotin's Wine.
Author:Tomáš Knoz
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:History
Type:Article in Proceedings
Keywords:Early New Age - Moravia - Nobility - Wine

Článek pojednává o produkci vína na moravských šlechtických dvorech, resp. na dvoře moravského aristokrata Karla staršího ze Žerotína v raném novověku.

The essay affters the production of wine on the courts of noravian nobility, resp. in the court of moravian nobleman Charles baro of Zierotin of the early new age.

Related projects: