Publication details

 

Žerotínské víno. Víno jako komponent zbožní směny, sociální disciplinace a dvorské kultury ve šlechtickém prostředí raně novověké moravy

Basic information
Original title:Žerotínské víno. Víno jako komponent zbožní směny, sociální disciplinace a dvorské kultury ve šlechtickém prostředí raně novověké moravy
Title in English:Zierotin's Wine.
Author:Tomáš Knoz
Further information
Citation:KNOZ, Tomáš. Žerotínské víno. Víno jako komponent zbožní směny, sociální disciplinace a dvorské kultury ve šlechtickém prostředí raně novověké moravy. In Kilián, Jan (ed.): Trpké býti zdá se. Víno a vinařství v včeských zemích ve středověku a v raném novověku. Sborník příspěvků z konference konané v Mělníce 2.-4. dubna 20O8. 1. vyd. Mělník: Regionální muzeum Mělník, 2009. s. 165-184, 19 s. ISBN 978-80-903899-6-0.Export BibTeX
@inproceedings{873852,
author = {Knoz, Tomáš},
address = {Mělník},
booktitle = {Kilián, Jan (ed.): Trpké býti zdá se. Víno a vinařství v včeských zemích ve středověku a v raném novověku. Sborník příspěvků z konference konané v Mělníce 2.-4. dubna 20O8.},
edition = {1.},
keywords = {Early New Age - Moravia - Nobility - Wine},
language = {cze},
location = {Mělník},
isbn = {978-80-903899-6-0},
pages = {165-184},
publisher = {Regionální muzeum Mělník},
title = {Žerotínské víno. Víno jako komponent zbožní směny, sociální disciplinace a dvorské kultury ve šlechtickém prostředí raně novověké moravy},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Article in Proceedings
Keywords:Early New Age - Moravia - Nobility - Wine

Článek pojednává o produkci vína na moravských šlechtických dvorech, resp. na dvoře moravského aristokrata Karla staršího ze Žerotína v raném novověku.

The essay affters the production of wine on the courts of noravian nobility, resp. in the court of moravian nobleman Charles baro of Zierotin of the early new age.

Related projects: