Publication details

 

Mladohradištní sídliště v Křižanovicích

Basic information
Original title:Mladohradištní sídliště v Křižanovicích
Title in English:Youngcastle Settelment in Křižanovice
Authors:Josef Unger, Vladimír Goš, Stanislav Stuchlík
Further information
Citation:UNGER, Josef, Vladimír GOŠ a Stanislav STUCHLÍK. Mladohradištní sídliště v Křižanovicích. In Pravěk, nová řada 18, 2008. Brno: Ústav archeologické památkové péče Brno, 2008. 21 s. ISBN 978-80-86399-60-7.Export BibTeX
@inproceedings{877189,
author = {Unger, Josef and Goš, Vladimír and Stuchlík, Stanislav},
address = {Brno},
booktitle = {Pravěk, nová řada 18, 2008},
keywords = {castle settelment archaeology},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-86399-60-7},
publisher = {Ústav archeologické památkové péče Brno},
title = {Mladohradištní sídliště v Křižanovicích},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Proceedings
Keywords:castle settelment archaeology

Výsledky archeologického výzkumu sídliště z 11. stol. v Křižanovicích

Result archaeological research settelment from 11th cetury in Křižanovice