Publication details

 

Rodiče a škola

Basic information
Original title:Rodiče a škola
Title in English:Parents and school
Author:Milada Rabušicová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:family; parents; school; cooperation; partnership

Encyklopedické heslo o vztazích a spolupráci rodičů a školy.Představuje základní argumenty, efekty zapojování rodičů a jejich role ve vztahu ke škole.

Entry in encyclopedia on relations and cooperation between parents and school.