Publication details

 

Rodiče a škola

Basic information
Original title:Rodiče a škola
Title in English:Parents and school
Author:Milada Rabušicová
Further information
Citation:RABUŠICOVÁ, Milada. Rodiče a škola. In Průcha, J.. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. s. 319-323, 5 s. ISBN 978-80-7367-546-2.Export BibTeX
@inbook{877466,
author = {Rabušicová, Milada},
address = {Praha},
booktitle = {Pedagogická encyklopedie},
edition = {Vyd. 1.},
editor = {Průcha, J.},
keywords = {family; parents; school; cooperation; partnership},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7367-546-2},
pages = {319-323},
publisher = {Portál},
title = {Rodiče a škola},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Pedagogy and education
Type:Chapter of a book
Keywords:family; parents; school; cooperation; partnership

Encyklopedické heslo o vztazích a spolupráci rodičů a školy.Představuje základní argumenty, efekty zapojování rodičů a jejich role ve vztahu ke škole.

Entry in encyclopedia on relations and cooperation between parents and school.