Publication details

 

Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů

Basic information
Original title:Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů
Title in English:Historical Outline of Czech-Macedonian Relations
Authors:Petr Stehlík, Ladislav Hladký
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:History
Type:Article in Periodical
Keywords:Czech-Macedonian; Relations Macedonian; Question Macedonian; Studies Macedonian Diaspora

Cílem této stati je podat stručný přehled vývoje česko-makedonských vztahů od jejich epizodických prvopočátků, které spadají již do období středověku, až do současnosti. Takto hutně koncipovaný přehled česko-makedonských vztahů může posloužit jako úvod do jejich studia.

The author's intention is to present a compedious overview of the Czech-Macedonian relations. The paper is written in a concise form and it is footnoted with a relevant literature published in Czech and Macedonian languages. Therefore, it could serve as a handy introduction to the study of the Czech-Macedonian relations, particularly useful for students of the South Slavonic history and philology.