Publication details

 

Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů

Basic information
Original title:Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů
Title in English:Historical Outline of Czech-Macedonian Relations
Authors:Petr Stehlík, Ladislav Hladký
Further information
Citation:STEHLÍK, Petr a Ladislav HLADKÝ. Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů. Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History, Praha: Academia, 2009, roč. 95, č. 3, s. "nestránkováno". ISSN 0037-6922.Export BibTeX
@article{877526,
author = {Stehlík, Petr and Hladký, Ladislav},
article_location = {Praha},
article_number = {č. 3},
keywords = {Czech-Macedonian; Relations Macedonian; Question Macedonian; Studies Macedonian Diaspora},
language = {cze},
issn = {0037-6922},
journal = {Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History},
title = {Přehled historického vývoje česko-makedonských vztahů},
volume = {roč. 95},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:History
Type:Article in Periodical
Keywords:Czech-Macedonian; Relations Macedonian; Question Macedonian; Studies Macedonian Diaspora

Cílem této stati je podat stručný přehled vývoje česko-makedonských vztahů od jejich epizodických prvopočátků, které spadají již do období středověku, až do současnosti. Takto hutně koncipovaný přehled česko-makedonských vztahů může posloužit jako úvod do jejich studia.

The author's intention is to present a compedious overview of the Czech-Macedonian relations. The paper is written in a concise form and it is footnoted with a relevant literature published in Czech and Macedonian languages. Therefore, it could serve as a handy introduction to the study of the Czech-Macedonian relations, particularly useful for students of the South Slavonic history and philology.