Detail publikace

 

Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele

Základní údaje
Originální název:Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele
Autor:Roman Švaříček
Další údaje
Citace:ŠVAŘÍČEK, Roman. Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele. In Učitel v současné škole. První. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. s. 249-261, 13 s. ISBN 978-80-7308-301-4.Export BibTeX
@inbook{888937,
author = {Švaříček, Roman},
address = {Praha},
booktitle = {Učitel v současné škole},
edition = {První},
keywords = {teacher professional development; micropolitics; identity of teachers; expert teacher},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7308-301-4},
pages = {249-261},
publisher = {Univerzita Karlova v Praze},
title = {Mikropolitika školy a její vliv na práci učitele},
year = {2010}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Pedagogika a školství
Druh:Kapitola v knize
Klíčová slova:teacher professional development; micropolitics; identity of teachers; expert teacher

Ze struktury školy vyplývá existence skupin, které mají velkou samostatnost, a každá se různě podílí na jejím chodu. Skupiny lze rozdělit následovně: 1. hierarchické dělení (vedení versus učitelé), 2. předmětové (první versus druhý stupeň, přírodovědné versus humanitní předměty), 3. prostorové (kabinety) a 4. věkové (mladí versus staří učitelé). Humanitní, přírodovědné či filologické předměty například nemají ve škole stejný status jako výtvarná, hudební a tělesná výchova, které jsou nazírány jako okrajové či méně důležité. V textu budu pro výklad situace používat teorie vztahující se k moci, ale také k politice. Procesy odehrávající se v prostoru školy lze do jisté míry dobře popsat na základě analýzy politických a mikropolitických souvislostí (Blase 1995). Mikropolitický pohled na školu proto umožňuje nahlížet jednání učitelů jako strategie či taktiky vedoucí k zajištění zájmů jednotlivce či skupiny. Tento úhel vede celé empirické zkoumání, které je ústřední částí dalšího textu.

Související projekty: