Publication details

 

Ateismus, teismus a justifikace privátní evidence

Basic information
Original title:Ateismus, teismus a justifikace privátní evidence
Title in English:Atheism, Theism and the Justification of Private Evidence
Author:Radim Bělohrad
Further information
Citation:BĚLOHRAD, Radim. Ateismus, teismus a justifikace privátní evidence. Profil - Elektronický časopis pro filozofii, Brno: Katedra filosofie FF MU, 2008, roč. 9/2008, č. 1. ISSN 1212-9097.Export BibTeX
@article{901656,
author = {Bělohrad, Radim},
article_location = {Brno},
article_number = {1},
keywords = {private religious experience; justification of belief; epistemic duty; theism; atheism; naturalism},
language = {cze},
issn = {1212-9097},
journal = {Profil - Elektronický časopis pro filozofii},
title = {Ateismus, teismus a justifikace privátní evidence},
url = {http://profil.muni.cz/01_2008/belohrad_a_teismus.html},
volume = {9/2008},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Philosophy and religion
WWW:link to a new windowhttp://profil.muni.cz/01_2008/belohrad_a_teismus.html
Type:Article in Periodical
Keywords:private religious experience; justification of belief; epistemic duty; theism; atheism; naturalism

Tento článek se zabývá epistemickým zdůvodněním víry pomocí privátní náboženské zkušenosti. Předpokládá fundacionismus a internalistický pojem epistemické povinnosti a ukazuje, že metoda poznání Boha pomocí procesu privátní zkušenosti nemůže být považována z ateisticko-naturalistické perspektivy za spolehlivou. Z toho plyne, že konverze k víře pouze na základě takové zkušenosti musí být považována za epistemicky bezdůvodnou. Dále také práce odpovídá na argument o epistemické nepoctivosti ateistů, kteří se aktivně nesnaží vyvrátit hypotézu o existenci Boha navzdory její legitimitě.

This article deals with epistemic justification of faith by means of private religious evidence. It assumes foundationalism and the internalist concept of epistemic duty and argues that the method of acquaintance of God by means of the process of private experience cannot be regarded by an atheist / naturalist to be a reliable method. Therefore, conversion just on the basis of such experience must be seen as epistemically unjustified. Further, an argument as to the atheist's epistemic dishonesty for not seeking the verification of the God hypothesis despite its being a legitimate hypothesis is rebutted.