Publication details

 

Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi

book coverDílo Zdeňka Měřínského je zaměřeno na středověk, přičemž úctyhodnou šíři jeho záběru názorně dokládá bibliografie na konci publikace. Také většina z pětapadesáti příspěvků ve sborníku cílí na středověké dějiny našich zemí, ať již ze strany archeologie, či historie. Časově se rozpínají od konce doby stěhování národů až po raný novověk, obsahově od slona Karla Velikého až po hliněné dýmky ze 17. století. Nejčastěji pojednávají o výzkumech raně středověkých pohřebišť a hradišť, vrcholně středověkých... more

Basic information
Original title:Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi
Title in English:The dendrochronological dating of early medieval agglomeration of Pohansko near Břeclav
Authors:Petr Dresler, Barbora Humlová, Jiří Macháček, Michal Rybníček, Jaroslav Škojec, Jitka Vrbová-Dvorská
Further information
Citation:DRESLER, Petr, Barbora HUMLOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Michal RYBNÍČEK, Jaroslav ŠKOJEC a Jitka VRBOVÁ-DVORSKÁ. Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R.. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 112-138, 750-752, 39 s. ISBN 978-80-7422-027-2.Export BibTeX
@inproceedings{908986,
author = {Dresler, Petr and Humlová, Barbora and Macháček, Jiří and Rybníček, Michal and Škojec, Jaroslav and VrbováandDvorská, Jitka},
address = {Praha},
booktitle = {Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám},
editor = {Ungerman, Š. – Přichystalová, R.},
keywords = {dendrochronology; archaeology; dating; well; fortification; Pohansko; hillfort},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-7422-027-2},
pages = {112-138, 750-752},
publisher = {Lidové noviny},
title = {Dendrochronologické datování raně středověké aglomerace na Pohansku u Břeclavi},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Proceedings
Keywords:dendrochronology; archaeology; dating; well; fortification; Pohansko; hillfort

Datování velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi za pomoci dendrochronologie se uskutečnilo na materiálu z revizních i nových výzkumů a výrazným způsobem rozšířilo poznání vývoje lokality.

Dendrochronologically dating of the well and the fortification at Pohansko near Břeclav was done on the material from revision or new excavations and expands knowledge about the beginning ofthe whole site.

Related projects: