Detail publikace

 

Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře

Základní údaje
Originální název:Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře
Autor:Petr Dytrt
Další údaje
Citace:DYTRT, Petr. Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře. 2010.Export BibTeX
@misc{911334,
author = {Dytrt, Petr},
keywords = {postmodernism; contemporary novel; Jean-François Lyotard; postmodern condition},
language = {cze},
title = {Pojem postmoderna a otázky metodologie v současné francouzské literatuře},
url = {http://kmf.euweb.cz/},
year = {2010}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Písemnictví, mas-media, audiovize
WWW:odkaz do nového oknahttp://kmf.euweb.cz/
Druh:Vyžádané přednášky
Klíčová slova:postmodernism; contemporary novel; Jean-François Lyotard; postmodern condition

Se zvláštním přihlédnutím k francouzskému kontextu jsme se ve stručnosti pokusili nastínit základní charakteristiky literárního pole, které jsme časově vymezili obdobím, jemuž zpravidla říkáme „současná literatura“. V návaznosti na práce Jean-François Lyotarda jsme vymezili toto období pomocí paradigmatických změn, kterými Lyotard definuje postmoderní situaci. Literární pole tohoto období (poslední čtvrtina 20. stol.) vykazuje určité paralely s Lyotardovými pozorováními, což nám umožnilo charakterizovat některé popsané procesy jako postmoderní. Na základě těchto procesů jsme se pak pokusili formulovat typické rysy románové poetiky v postmoderní situaci. Jde přirozeně o nadmíru obecné kategorie, které je potřeba dále nuancovat a zkoumat v konkrétních případech, nicméně se domníváme, že tyto základní pojmy umožňující popsat období, které je stále ještě živé, a teoreticky konceptualizovat jevy vlastní románové literatuře po roce 1980, představují jistou metodologickou platformu pro další teoretické vhledy.

Související projekty: