Publication details

 

Petr Karlík známý a neznámý

Basic information
Original title:Petr Karlík známý a neznámý
Author:Marie Krčmová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Linguistics
Type:Article in Proceedings

Stať podává sujektivní pohled autorky na životní, a hlavně profesní dráhu prof. Karlíka od jeho vstupu na fakultu až po současnost. Důležité místo v tom má přehled jeho odborných aktivit doma i v zahraničí a jeho podíl na výchově nových lingvistů. Zároveň nepřímo vypovídá i o pracovní atmosféře na jeho mateřském pracovišti, které od 70. let 20. století jeho odborný profil formovalo.